4 Syd og 4 Nord

De i alt 503 gårdhuse i 4 Syd og 4 Nord bliver renoveret de næste to år. Renoveringen begynder sommeren 2019.
Se mere

Renoveringen af gårdhusene i AB Syd

Efter endt renovering af rækkehusene er det nu gårdhusene i AB Syd, der bliver renoveret fra kælder til kvist.
Se mere

Renoveringen af Albertslund Vest

Renoveringen af gårdhusene i AB Vest begynder i 2018 og vil blive afsluttet omkring 2021.
Se mere

Renoveringen af Banehegnet

Renoveringen af Banehegnet begyndte i maj 2017 og blev afsluttet i 2018.
Se mere

Renoveringen af Blokland

Bloklands helhedsplan er nytænkende og visionært. Boligerne og boligområdet kommer til at undergå store forandringer.
Se mere

Renoveringen af Galgebakken

Galgebakken står foran en gennemgribende renovering - en såkaldt helhedsplan, så både boliger og områder forbedres og fornys.
Se mere

Renoveringen af Gillesager/Lindeager

Gillesager/Lindeager skal moderniseres og boligerne forbedres over de næste år. Helhedsplanen er under udarbejdelse.
Se mere

Renoveringen af Hyldespjældet

Hyldespjældets renovering bliver en såkaldt helhedsplan, hvor både boliger og bebyggelsen som helhed nytænkes.
Se mere

Renoveringen af Lillebyen

Det idylliske boligområde på Høstgildevej på Amager er ved at blive renoveret. Den fysiske helhedsplan indeholder bl.a. nye badeværelser, renovering af sokler og udendørsarealer.
Se mere

Renoveringen af Moserne

Renoveringen i Moserne er inddelt i to faser. Den første er i gang nu.
Se mere

Renoveringen Masterplan Syd

Masterplan Syd er et ambitiøst renoveringsprojekt i Albertslund Syd. Renoveringen af de sidste afdelinger i projektet 4 Syd og 4 Nord er i gang.
Se mere

Renoveringen af Solhusene

Solhusets står overfor en omfattende renovering, der skal fremtidssikre det idylliske boligområde.
Se mere

Renoveringen af Toften

Toften er godt i gang med de indledende runder til helhedsplanen, hvor boligerne moderniseres fra inderst til yderst.
Se mere

Renoveringen af Tranehaven

Renoveringen af Tranehavens tage og facader blev afsluttet i 2018.
Se mere

Renoveringen af Silergården

Helhedsplanen for T13/Silergården er i planlægningsfasen.
Se mere
Næste
Side 1 af 2