Renoveringen af gårdhusene i AB Syd

Efter endt renovering af rækkehusene er det nu gårdhusene i AB Syd, der bliver renoveret fra kælder til kvist.
Se mere

Renoveringen af Albertslund Vest

Renoveringen af gårdhusene i AB Vest begynder i 2018 og vil blive afsluttet omkring 2021.
Se mere

Renoveringen af Banehegnet

Renoveringen af Banehegnet begynder i maj 2017.
Se mere

Renoveringen af Blokland

Bloklands helhedsplan er nytænkende og visionært. Boligerne og boligområdet kommer til at undergå store forandringer.
Se mere

Renoveringen af Galgebakken

Galgebakken står foran en gennemgribende renovering - en såkaldt helhedsplan, så både boliger og områder forbedres og fornys.
Se mere

Renoveringen af Gillesager/Lindeager

Gillesager/Lindeager skal moderniseres og boligerne forbedres over de næste år. Helhedsplanen er under udarbejdelse.
Se mere

Renoveringen af Hyldespjældet

Hyldespjældets renovering bliver en såkaldt helhedsplan, hvor både boliger og bebyggelsen som helhed nytænkes.
Se mere

Renoveringen Masterplan Syd

Masterplan Syd er et ambitiøst renoveringsprojekt i Albertslund Syd. Renoveringen er stadig i gang i afdelingerne AB Syd, 4 Syd og 4 Nord.
Se mere

Renoveringen af Moserne

Renoveringen i Moserne er inddelt i to faser. Den første er i gang nu.
Se mere

Renoveringen af Solhusene

Planlægningen af Solhusenes helhedsplan er i proces og godt i gang.
Se mere

Renoveringen af Toften

Toften er godt i gang med de indledende runder til helhedsplanen, hvor boligerne moderniseres fra inderst til yderst.
Se mere

Renoveringen af Tranehaven

Renoveringen af Tranehavens tage og facader.
Se mere

Renoveringen af Silergården

Helhedsplanen for T13/Silergården er i planlægningsfasen.
Se mere

Renovering af Damgårdsarealet

Eskebuen, Oldbuen og Rimbuen, samt Blommegården, Kirsebærgården og Troldnøddegården står overfor renovering af blandt andet vinduer og døre
Se mere

Renovering af Mjølnerparken

Bedre boliger, større tryghed og en god sammenhæng med resten af Nørrebro er alt sammen en del af en større plan for Mjølnerparken.
Se mere
Næste
Side 1 af 2