Om byggeudvalgets arbejde

Hvis dit boligområde skal gennemgå en større renovering, bliver der nedsat et byggeudvalg. Byggeudvalget består af repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen, en projektleder fra BO-VEST og repræsentanter fra rådgiverfirmaet. Der kan også blive udpeget ”særlige medlemmer” – det vil sige beboere, der ikke er med i bestyrelsen, men som ønsker at deltage eller har særlig byggefaglig viden. Gruppen nedsættes på et afdelingsmøde, når byggesagen begynder.

Deltager du i byggeudvalget, får du mulighed for at præge processen og være beboernes stemme under hele sagen.
Læs mere i folderen om byggeudvalgets rolle og ansvar

Kommissorium for byggeudvalget

Der vil typisk blive udarbejdet et kommissorium for arbejdet i byggeudvalget, hvor det bliver fastlagt, hvad deres rolle er, og hvordan beslutningerne træffes.
Se et eksempel for følgegruppen for renoveringen af rækkehusene i Albertslund Syd
Se en skabelon for et kommissorium

Separator icon

Beboernes vigtige rolle

BO-VEST lytter til og inddrager beboerne, og de kan få en vigtig rolle i idéudvikling og projektgenerering.
Når en renoverings- eller byggesag skal begynde, inviterer BO-VEST til beboermøder. På møderne bliver beboerne orienteret om renoveringen og tidshorisonter – og ofte vil der være mulighed for at tilmelde sig temagrupper. 

Temagrupper

Temagrupper arbejder målrettet med delelementer af projekter, for eksempel haver eller badeværelser. De bidrager til beslutningen om, hvilke muligheder og løsninger, der skal med i det endelige projekt. Det er dog på afdelingsmøderne og i organisationsbestyrelsen, at de afgørende beslutninger træffes.

Mere viden

Separator icon
Renoveringer og helhedsplaner

Renoveringer og helhedsplaner

Se mere om de renoveringer og helhedsplaner, som BO-VEST arbejder på.

Renoveringer og helhedsplaner
Nybyggeri

Nybyggeri

Læs om BO-VESTs seneste nybyggeri, Robinielunden, og om vores ambitioner for nyt byggeri.