Brøndby Strand Projektet

Visionen for den boligsociale indsats er at understøtte boligorganisationernes og kommunens arbejde med at skabe et mere tidssvarende, attraktivt, trygt, grønt og levende bo-miljø, hvor flere beboere har mulighed for at uddanne sig og øge sine livschancer samt være aktive i fællesskaber.

En afgørende indikator for indsatsen er, at ingen afdelinger opfylder tre eller flere af ghettokriterierne.

Indsatsens formål er: 

 • at øge de dansksproglige kompetencer i området og bringe flere beboere tættere på uddannelse og beskæftigelse
 • at øge den oplevede tryghed i boligområdet
 • at kapacitetsopbygge i området, så flere er aktive i fællesskabet og deltager som aktive medborgere i og uden for boligområdet
 • at styrke forældrenes muligheder for at øge trivslen og forbedre forudsætningerne for områdets børn og unge 
 • at bidrage til at styrke indsatser, der fremmer aktivitet og bevægelse 
 • at bidrage til den kommunale indsats i relation til skolefravær

Tre indsatsområder

Brøndby Strand Projektet arbejder indenfor tre indsatsområder:

 • Uddannelse og livschancer 
 • Beskæftigelse 
 • Sammenhængskraft og Medborgerskab

Under de tre indsatsområder arbejdes der med følgende aktiviteter:

Uddannelse og livschancer

 • Fædregruppe
 • Boligsocial legestue
 • Boligsociale sommercamps
 • Ungefællesskab
 • Mestring og fællesskab

Beskæftigelse

 • Boligsocial beskæftigelsesvejledning, der blandt andet indeholder sprogskoler og jobvejledning

Sammenhængskraft og Medborgerskab

 • Tryghedsindsatsen
 • Ejendomsfunktionær
 • Styrkelse af naboskab

Aktiviteter til styrkelse af naboskab 

Styrkelsen af naboskab består af en række større og mindre aktiviteter. Herunder arbejdes tematisk og med bestemte grupper under nogle aktiviteter:

 • Der arbejdes særskilt med kultur ved kreative aktiviteter og udtryksformer. Herunder arbejdes der på at etablere et større kunstprojekt i samarbejde med Statens Kunstfond, hvor et inddragende kunstværksted vil være omdrejningspunkt. Der sættes også ind i forhold til musik, film og foto via det allerede etablerede samarbejde med NGO’en Turning Tables. Formålet med disse samarbejder er at forbedre områdets image udadtil og give beboerne ejerskab til deres boligområde samt give unge mulighed for at indgå i nye fællesskaber og forbedre kendskabet mellem unge og andre generationer, når kunsten fremvises.
 • Der arbejdes med at assistere de enkelte bestyrelser, så de kan søge midler til ture i ferier samt hjælp til at planlægge ture mv.
 • En afgrænset indsats om at højne valgprocenten ved kommunalvalget 2021 i kombination med at øge deltagelsen ved afdelingsmøder mv.
 • Der arbejdes med at assistere foreningerne i området - herunder hjælpes med etablering, brobygning, og den enkelte forenings udvikling understøttes.
 • Der arbejdes med den sociale sammenhæng i den enkelte afdeling, så der skabes mere liv. Det handler om forskellige typer aktiviteter, f.eks.: fællesspisning, opgangskaffe og andre mindre aktiviteter i gårdene. Aktiviteterne har varierende karakter og frekvens. Udover at styrke relationer og netværk blandt beboerne, bruges de til at synliggøre og komme i kontakt med en bredere gruppe af beboere.

Af fremtidige projekter er det et ønske at arbejde på at etablere nyttehaver eller miljø-haver i området. Ideen er, at haverne kan være omdrejningspunkt for naboskabende aktiviteter. Indsatsen kan yderligere kombineres med et sprogprojekt.

Hvem står bag projektet?

Projektet er et partnerskab mellem kommunen, områdets boligorganisationer og Landsbyggefonden.
Bag projektet står:
• Brøndby Boligselskab/ Lejerbo
• Tranemosegård/ BO-VEST
• Postfunktionærernes Andels-Boligforening/FA09
• Lejerbo Brøndby/ Lejerbo
• Brøndby Almennyttige Boligselskab/DAB
• Brøndby Kommune.

Projektets hovedsponsor er Landsbyggefonden.

Du kan læse mere på Netværkskontorets egen hjemmeside