Brøndby Strand Projektet

Brøndby Strand Projektet er et boligsocialt projekt, der løber fra den 1. marts 2017 til den 28. februar 2021.
Formålet med Brøndby Strand Projektet er:
• at bryde en negativ social arv omkring uddannelse og beskæftigelse
• at øge den oplevede tryghed i boligområdet
• at kapacitetsopbygge i området, så flere tager ansvar for fællesskabet
• at styrke forældrenes muligheder for at øge trivslen og forbedre forudsætningerne for områdets børn og unge

Aktiviteter i projektet

I det boligsociale projekt, er der en lang række aktiviteter inden for områderne:
• Tryghed og trivsel (fx gårdfester, naboambassadører)
• Kriminalpræventiv indsats (fx opsøgende børne- og ungearbejde)
• Uddannelse og beskæftigelse (fx beskæftigelsesvejledning, sommercamps, forældreskole)
• Forebyggelse og forældreansvar (fx fædreindsatser, familiekurser)

Aktiviteterne i projektet er for alle beboere, der bor i de ni involverede boligafdelinger i området. Og beboerne kan i de fleste tilfælde være med til at forme og udvikle aktiviteterne. Beboernes deltagelse foregår på frivillig basis.

Hvem står bag projektet?

Projektet er et partnerskab mellem kommunen, områdets boligorganisationer og Landsbyggefonden.
Bag projektet står:
• Brøndby Boligselskab/ Lejerbo
• Tranemosegård/ BO-VEST
• Postfunktionærernes Andels-Boligforening/FA09
• Lejerbo Brøndby/ Lejerbo
• Brøndby Almennyttige Boligselskab/DAB
• Brøndby Kommune

Projektets hovedsponsor er Landsbyggefonden.

Du kan læse mere på Netværkskontorets egen hjemmeside