Formålet med helhedsplanen er:

 • At børn og voksne skal være trygge, hvor de bor
 • At bryde den negative sociale arv for udsatte børn og unge
 • At flere unge går i gang med, og fastholdes i, en ungdomsuddannelse
 • At flere forældre tager større ansvar for deres børns trivsel og skolegang
 • At højne kendskab, tilknytning og forståelse af samfundets normer og krav
 • At styrke forældreskab og trivsel i udsatte børnefamilier
 • At forebygge at unge tilknyttes til organiseret kriminalitet.

 

Aktiviteter i helhedsplanen:

 • Tryghed og trivsel (f.eks. netværksskabende aktiviteter med fokus på oprydning af fællesarealer, genbrug og fællesskab, gør-det-selv workshops, temamøder om beboerdemokrati, naboskab og trivsel)
 • Uddannelse og beskæftigelse (f.eks. lommepengejob, fritidsjob, dansk for voksne, UU-vejledning)
 • Forebyggelse og forældreansvar (f.eks. Sundhedsplejens mødregruppe, foreningen Forældrecaféen, sprogstimulering af de mindste børn)
 • Kriminalpræventiv indsats (f.eks. Brobygning til RessourceCenter Nørrebro, brobygning til Idrætsprojektet, aktivt fritidsliv).

Følg med i aktiviteterne på helhedsplanens facebookside