Formålet med helhedsplanen er:

  • At fastholde børn og unge i skole og uddannelse, samt introducere unge til arbejdsmarkedet
  • At fortsætte med at arbejde for at beboerne socialt og økonomisk kommer på linje med gennemsnittet for beboere i almene boligafdelinger i København
  • At fremme tryghed og trivsel i Mjølnerparken ved at nedbryde isolation, styrke naboskabet og inkludere flere beboere i det sociale liv i lokalområdet
  • At sikre, at der blandt beboerne er kompetencer til, at afdelingen bidrager til drift af og aktiviteter i Kvartershuset i Mimersparken
  • At sikre, at der er samspil mellem det boligsociale udviklingsarbejde og den fysiske udvikling af boliger og fællesarealer.

 

Aktiviteter i helhedsplanen:

I den boligsociale indsats, er der en lang række aktiviteter inden for områderne:

  • Tryghed og trivsel (f.eks. Café Nora)
  • Uddannelse og beskæftigelse (f.eks. fritidsjob og ungdomsskolens lektiehjælp)
  • Forebyggelse og forældreansvar (f.eks. Fritidsguidning, samarbejde med Sjakket).

 

 

Separator icon