Hvordan stifter man en forening?

Man stifter formelt en forening ved at afholde en stiftende generalforsamling, hvor man i fællesskab gennemgår vedtægterne og vælger en bestyrelse.

Hvilke fordele har man som forening?

  • Som forening har du bedre mulighed for at søge om økonomisk støtte.
  • Det kan være lettere at få godkendelse til at låne lokaler i kommunerne.
  • Medlemmerne får en større fællesskabsfølelse ved at være del af en forening.

Værd at overveje før man stifter forening

  • Organisatoriske overvejelser: Hvad skal der stå i vedtægterne, og hvordan skal foreningen opbygges i forhold til f.eks. bestyrelse og medlemskab?
  • Praktiske overvejelser: Har I behov og mulighed for at låne et mødelokale i jeres boligafdeling eller af kommunen?
  • Økonomiske overvejelser: Hvilke udgifter kunne foreningen have, og hvilke muligheder er der for at få tilskud?
Separator icon

Tips til hvordan du styrer økonomien i en forening

Der er mange måder at håndtere en forenings økonomi. Det kan være til stor hjælp, hvis I har beboere med fagligt relevant uddannelse eller erfaring, som har lyst til at hjælpe.
En mulig fremgangsmåde for en forening kunne være:

  1. Opret et CVR-nummer for foreningen her.
  2. Bestil et NemID til foreningen her.
  3. Opret en bankkonto og eventuelt en netbank for foreningen hos banken.
  4. Opret en e-boks til foreningen her.

Det er ikke et krav, at frivillige foreninger opretter et CVR-nummer, men det er ofte en fordel. Et CVR-nummer gør det nemlig både lettere at søge økonomisk tilskud fra det offentlige og at få oprettet et NemID for foreningen.

Separator icon

Brug for økonomisk støtte?

Der er flere muligheder for at søge støtte både som enkeltperson og som forening, eksempelvis via fonde og puljer.

Læs om muligheder for økonomisk støtte