Hvem kan jeg spørge?

  • Spørg din afdelingsbestyrelse, om der er mulighed for tilskud til aktiviteter.
  • Spørg din kommune, om du kan søge om foreningsstøtte hos dem.
  • Søg støtte gennem styregruppen i dit boligområde.
  • Henvend dig til kontaktpersonen i dit boligområde for rådgivning.
  • Spørg dit lokale frivilligcenter, om de har idéer til, hvor du ellers kan søge.
  • Center for frivilligt socialt arbejde har samlet en liste over institutioner, der yder støtte til frivillige.


Fonde og puljer

Søg gerne efter fonde eller puljer, der kunne have interesse i at støtte den type projekt, du drømmer om at gennemføre. Husk, at man ikke nødvendigvis behøver at søge støtte for at skabe et vellykket projekt.

Læs eller hent dokument med forslag til fonde og puljer.


Husk at gemme dokumentation

Gem kvitteringer og anden relevant dokumentation. Disse skal ofte kunne fremvises, når man modtager økonomisk støtte, da det skal kunne dokumenteres, hvad pengene er blevet brugt til. Nogle tilskud kun kan søges, hvis der er tale om en forening med et registreret CVR-nummer.

 

Søg som forening

Der kan være fordele ved at stifte en forening, hvis du vil søge økonomisk til et projekt.

Læs om opstart af nye foreninger

Spørg din bestyrelse

Har du specifikke spørgsmål til regler eller muligheder i din boligafdeling, så henvend dig til din afdelingsbestyrelse. De kan hjælpe dig videre.

Find din boligafdeling