Vision:

At fremme trivsel og tryghed i Bo-Vitas 55 boligafdelinger, hvor og når behovet opstår.

Formålet er:

  • At forebygge kriminalitet og uhensigtsmæssigt ophold i boligafdelingerne
  • At understøtte frivilligheden
  • At understøtte ejendomsdriften

Beredskabet går på tre ben, men er en helhedsorienteret indsats

  • Tryghedsindsatsen kan sættes ind efter behov
  • Trivselsindsatsen retter sig mod 5-6 udvalgte boligafdelinger, men kan rådgive om frivillighed i resten af Bo-Vitas afdelinger
  • ”Tag Ansvar” favner de afdelinger, hvor der er størst behov for understøttelse af ejendomsdriften

Aktiviteter i Beredskabet:

  • Tryghed (f.eks. netværksaktiviteter, tryghedsvandringer)
  • Trivsel – (f.eks. frivillighed, understøtte beboercaféer og beboerinddragelse ved fysiske forandringer på udearealerne)
  • Tag Ansvar (f.eks. Servicebesøg, workshops)