Tre indsatser

Det boligsociale arbejde er koordineret i Albertslund Boligsociale Center (ABC), som er et samarbejde mellem Albertslund Kommune, KAB, BO-VEST, AB, AKB og VA. Med støtte fra Landsbyggefonden arbejdes der i årene 2017-2020 med:

  • tryghed og trivsel
  • beskæftigelse og uddannelse
  • forebyggelse og forældreansvar.

Læs mere om Albertslund Boligsociale Center på deres egen hjemmeside

Robusthed og aktive børnefamilier

For at skabe robuste boligområder og inddrage ikke mindst børnefamilierne aktivt i nærmiljøets sociale liv arbejdes der blandt andet med at tage imod ny-tilflyttere og understøtte aktivt medborgerskab.

Uddannelse og beskæftigelse

For at styrke uddannelse og beskæftigelse arbejdes der blandt andet med socialøkonomisk virksomhed, netværk for ledige, praktikpladser og lommepengeprojekter.

Trivsel og forældreansvar

For at styrke trivslen og forældreansvaret arbejdes der bl.a. med bydelsmødre, fædrenetværk og familiekurser.  

Tæt samarbejde

ABC har fire forskellige lokalkontorer rundt omkring i Albertslund, hvorfra der arbejdes tæt sammen med boligområdernes bestyrelser, ejendomskontorer og kommunale institutioner.