ABC - en koordineret indsats

Albertslund Boligsociale Center (ABC) er et samarbejde mellem Albertslund Kommune, KAB, BO-VEST, AB, AKB og VA. ABC driver og understøtter mange forskellige projekter og indsatser. Nogle indsatser har kommunen og boligselskaberne sammen prioriteret for at styrke lokalsamfundet. Andre er støttet af forskellige fonde og puljer. Og endelig har Landsbyggefonden støttet en indsats rettet mod, at flere beboere får uddannelse, livschancer og arbejde.
Separator icon

Naboskab og trivsel

For at styrke de nære fællesskaber støtter ABC de lokale boligsociale udvalgs indsatser i Kanalens Kvarter, Blokland, Albertslund Nord (VA Bæk-Fos og AB Nord) samt Hedemarken.
ABC støtter også op om Bydelsmødrene virke og samarbejder med Sundhedsplejen og en daginstitution om en babygruppe for mødre, der ikke er i mødregrupper. Herudover afholder ABC månedlige koordineringsmøder mellem ejendomskontorer, politi og byens kriminalpræventive indsats og kan hjælpe med trivselsindsatser i de boligområder, der er under renovering.
 

Uddannelse og livschancer

For at styrke børn og unges uddannelse tilbydes der vejledning om uddannelsesvalg og fritidsjobs, der laves læresteder i boligområderne, hvor børnene kan få lektiehjælp, træne matematik, afprøve håndværk m.v. I forbindelse med de mange renoveringer i byen arbejdes der desuden opsøgende på at give flere lyst til at vælge en teknisk uddannelse og matche lærlinge og mestre, så byggesagerne ikke kun bliver et fysisk løft, men også fremmer et højere uddannelsesniveau i byen.

Beskæftigelse

For at hjælpe flere i gang på arbejdsmarkedet tilbydes der bl.a. fremskudt jobvejledning, jobcafé, sprogcafé og skånsom gymnastik. ABC støtter også op om den socialøkonomiske virksomhed VOKS, og arbejder for at skabe jobs for ledige beboere i forbindelse med byggesagerne rundt omkring i AB og VA’s byggesager. 

Tæt samarbejde

ABC arbejder fra fem forskellige lokalkontorer rundt omkring i Albertslund, hvorfra der arbejdes tæt sammen med boligområdernes beboere, bestyrelser, ejendomskontorer og kommunale institutioner.