Bo-Vita


Boligorganisationen Bo-Vita

I Bo-Vita er din bolig ikke blot tag over hovedet. Det er dit hjem.

Dit boligområde skal på samme måde være et sted, hvor du er glad for at bo. Derfor lægger vi stor vægt på at skabe rum for liv i afdelingen gennem udearealer, der inviterer til ophold, aktivitet og fællesskab.

Du er med til at bestemme
I Bo-Vita er kerneværdierne beboerdemokrati, tryghed og trivsel, god service og dialog. For os er det meget vigtigt, at beboerdemokratiet fungerer, og at der er åbenhed og synlighed omkring beslutningsprocesser og økonomi i organisation og afdelinger.
Læs mere om bestyrelsesarbejdet

Vi bor bæredygtigt
Bo-Vita bidrager til den grønne omstilling af vores samfund. Vi har gennemført mange bæredygtige projekter, som f.eks. renoveringer med fokus på energibesparelser og klimasikrende foranstaltninger i afdelingerne. Vi tænker bæredygtige løsninger ind i vores nybyggerier, så de lever op til internationale standarder for et godt og sundt boligbyggeri.
Læs også om vores boligsociale indsatser Sigunsgade, Mjølnerparken og Beredskabet

Om Bo-Vita
Bo-Vita er det tidligere Lejerbo København, som blev stiftet i 1944. I dag driver vi boligorganisation under navnet Bo-Vita, som er med i BO-VEST-fællesskabet. Vi har 5.500 boliger fordelt på 60 boligafdelinger over hele København. Vi råder over familieboliger, ungdomsboliger, ældreboliger og seniorbofællesskaber samt en enkelt afdeling med medejerboliger.
Se vores boligafdelinger

Bo-Vita har en organisationsbestyrelse, der er den daglige, politiske ledelse i organisationen. Bestyrelsen vælges på det årlige repræsentantskabsmøde.

For dig, der er beboer

For dig som beboer i Bo-Vita betyder overgangen til BO-VEST, at du nu skal kontakte udlejningen i BO-VEST hvis du har spørgsmål om din husleje eller din boligsøgning.
Du kan finde kontaktoplysninger til BO-VEST her

Det har næsten ingen betydning for dig, der er beboer, at Bo-Vita skifter navn og administrationsselskab. Du kan læse mere om ændringerne ved skiftet her

Nyt lokalkontor
Bo-Vita åbner fra 1. august et lokalkontor i København: 
Strandgade 41, 1401 København K

Kontoret er åbent for personlige henvendelser:
Mandag og onsdag fra klokken 10.00 - 14.00

Hjælp og kontakt

Har du spørgsmål om husleje, venteliste, råderet, brug for blanketter eller noget helt femte? Så se mere under Hjælp & Kontakt, hvor du også finder telefonnummer og mail til Bo-Vitas nye administration, BO-VEST.

Nyheder fra Bo-Vita

4repræsentant.jpg

Engagerede beboerdemokrater til Bo-Vitas repræsentantskabsmøde 2018

Fokus var på overflytningen fra Lejerbo til BO-VEST og visionerne for fremtiden, regnskabet for 2018 og debat om regeringens ghettopakke, der netop er blevet vedtaget. Derudover et engageret og spørgelystent repræsentantskab.

Læs hele nyheden
3Zoom.jpg

Mjølnerparkens unge viser film på Christiansborg

En gruppe unge fra Mjølnerparken har lavet små film om hvordan det er at være ung og vokse op i et boligkvarter, som der er mange fordomme om. Filmene havde premiere på Christiansborg i går eftermiddag.

Læs hele nyheden
1Vangehus.jpg

De bor i en almen oase i Østerbros ambassadekvarter

For Kristoffer Niss og Amanda Abildgaard har det været som at vinde i boliglotteriet, da de i forbindelse med et genhusningsprojekt, fik anvist en bolig i Bo-Vitas almene boligafdeling Vangehusvej, der ligger i Østerbros ambassadekvarter.

Læs hele nyheden

Bo-Vitas organisationsbestyrelse

Bo-Vitas organisationsbestyrelse

Fire formænd i nyt BO-VEST-fællesskab, Vinie Hansen, Jan Hyttel, Dorthe Larsen og Kirsten Mogensen
Sommersol og strategi for fremtiden - Bo-Vita-seminar 2018
Byggeriet på Dortheavej vandt arkitektforeningens ærefulde 'Lille Arne'-pris

Vedtægter for det tidligere Lejerbo København

 • Vedtægter
  PDF

Dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder

2018

 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 31.01.18
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 06.03.18
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 18.04.18
  PDF
 • Referat - organisationsbestyrelsesmøde-BV
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 20.06.18
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 29.08.18
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 18-09-18
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 31.10.18
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 26.11.18
  PDF

2017

 • Referat organisatonsbestyrelsesmøde 23.01.17
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 22.02.17
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 29.03.17
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 26.04.17
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesøde Århus 18.05.17
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 28.06.17
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 29.08.17
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 25.10.17
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 24.11.17
  PDF
 • Referat ekstraordinært repræsentantskabsmøde 28.06.17
  PDF
 • Referat repræsentantskabsmøde 06.12.17
  PDF

2016

 • Referat organisationsbestyrelsesmøde20.01.16
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 16.02.16
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 22.03.16
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 27.04.16
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 24.05.16
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde 14.06.16
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 25.08.16
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 19.10.16
  PDF
 • Referat organisationsbstyrelsesmøde 17.11.16
  PDF
 • Referat repræsentanskabsmøde 05.12.16
  PDF