Bo-Vita


Boligorganisationen Bo-Vita

I Bo-Vita er din bolig ikke blot tag over hovedet. Det er dit hjem.

Dit boligområde skal på samme måde være et sted, hvor du er glad for at bo. Derfor lægger vi stor vægt på at skabe rum for liv i afdelingen gennem udearealer, der inviterer til ophold, aktivitet og fællesskab.

Du er med til at bestemme
I Bo-Vita er kerneværdierne beboerdemokrati, tryghed og trivsel, god service og dialog. For os er det meget vigtigt, at beboerdemokratiet fungerer, og at der er åbenhed og synlighed omkring beslutningsprocesser og økonomi i organisation og afdelinger.
Læs mere om bestyrelsesarbejdet

Vi bor bæredygtigt
Bo-Vita bidrager til den grønne omstilling af vores samfund. Vi har gennemført mange bæredygtige projekter, som f.eks. renoveringer med fokus på energibesparelser og klimasikrende foranstaltninger i afdelingerne. Vi tænker bæredygtige løsninger ind i vores nybyggerier, så de lever op til internationale standarder for et godt og sundt boligbyggeri.
Læs også om vores boligsociale indsatser Sigunsgade, Mjølnerparken og Beredskabet

Om Bo-Vita
Bo-Vita er det tidligere Lejerbo København, som blev stiftet i 1944. I dag driver vi boligorganisation under navnet Bo-Vita, som er med i BO-VEST-fællesskabet. Vi har 5.500 boliger fordelt på 60 boligafdelinger over hele København. Vi råder over familieboliger, ungdomsboliger, ældreboliger og seniorbofællesskaber samt en enkelt afdeling med medejerboliger. Se vores boligafdelinger

Bo-Vita har en organisationsbestyrelse, der er den daglige, politiske ledelse i organisationen. Bestyrelsen vælges på det årlige repræsentantskabsmøde.

Hjælp og kontakt

Bo-Vita skiftede administrator den 1. 7. 2018, og er nu en del af BO-VEST. Du kan læse mere om ændringerne ved skiftet her

Har du spørgsmål om husleje, venteliste, råderet, brug for blanketter eller noget helt femte? Se mere under Hjælp & Kontakt, hvor du også finder telefonnummer og mail til BO-VEST.

Nyheder fra Bo-Vita

511C5695-AE05-4780-BB32-F1147FB35593.jpeg

De frivillige i Bo-Vita blev hyldet

Bo-Vitas organisationsbestyrelse og Sociale Beredskab holdt fredag 8. februar et brag af en fest til ære for alle frivillige i Bo-Vitas boligafdelinger.

Læs hele nyheden
1.bestyrelsen.jpg

Bo-Vitas bestyrelsesmøde i januar

Bo-Vita holdt årets første bestyrelsesmøde 7. januar. Her samledes bestyrelsen bl.a. om opgavefordeling og planlægning af resten af årets bestyrelsesmøder. Endvidere blev der budt velkommen til et nyt bestyrelsesmedlem og en ny suppleant.

Læs hele nyheden
Grete.jpg

Helhedsplan Mjølnerparken har fået ny leder

Grete Kerrn-Jespersen er ny leder af Bo-Vitas boligsociale helhedsplan Mjølnerparken Hothers Plads på Nørrebro.

Læs hele nyheden

Bo-Vitas organisationsbestyrelse

Bo-Vitas organisationsbestyrelse

Fire formænd i nyt BO-VEST-fællesskab, Vinie Hansen, Jan Hyttel, Dorthe Larsen og Kirsten Mogensen
Sommersol og strategi for fremtiden - Bo-Vita-seminar 2018
Byggeriet på Dortheavej vandt arkitektforeningens ærefulde 'Lille Arne'-pris

Vedtægter for det tidligere Lejerbo København

 • Vedtægter
  PDF

Dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder

2019

 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 07-01-19
  PDF
 • Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde 10-12-18
  PDF

2018

 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 31.01.18
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 06.03.18
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 18.04.18
  PDF
 • Referat - organisationsbestyrelsesmøde-BV
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 20.06.18
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 29.08.18
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 18-09-18
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 31.10.18
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 26.11.18
  PDF

2017

 • Referat organisatonsbestyrelsesmøde 23.01.17
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 22.02.17
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 29.03.17
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 26.04.17
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesøde Århus 18.05.17
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 28.06.17
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 29.08.17
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 25.10.17
  PDF
 • Referat organisationsbestyrelsesmøde 24.11.17
  PDF
 • Referat ekstraordinært repræsentantskabsmøde 28.06.17
  PDF
 • Referat repræsentantskabsmøde 06.12.17
  PDF