Beboere vælger repræsentanter
Repræsentantskabet består af organisationsbestyrelsen og mindst en repræsentant fra hver afdeling. Afdelingsrepræsentanterne vælges af beboere på afdelingsmøder – beboerne kan også vælge at overlade dette valg til afdelingsbestyrelsen.

Det er repræsentantskabet, der vælger organisationsbestyrelsens medlemmer samt godkender boligorganisationens vedtægter, årsregnskab og beretning.

I VA er det ikke repræsentantskabet, men generalforsamlingen, der er øverste myndighed.

Separator icon