De vigtige beslutninger træffes her

Det er på afdelingsmødet, at I træffer de formelle beslutninger om afdelingen. Budget, regnskab og husleje skal godkendes her, og alle lejemål har ret til at stemme, hvis det kommer til en afstemning. Du kan stemme, hvis du er mødt op til mødet eller digitalt hjemmefra, hvis din afdeling er gået over til digitalt beboerdemokrati

Afdelingsmøde en gang om året

Bestyrelsen i din boligafdeling skal sørge for at indkalde til afdelingsmøde mindst en gang om året, og som beboer er du altid inviteret.

Du kan dele forslag og idéer

Synes du, I har brug for en ny legeplads, en genbrugsgård eller et festudvalg? Så sæt det på dagordenen til et afdelingsmøde og hør, om andre er med på idéen. Mener du, at noget trænger til forbedring, er det også på afdelingsmødet, du kan gøre opmærksom på det. 

Hvorfor deltage i afdelingsmødet?

Afdelingsmødet er vigtigt, fordi det er med til at sikre, at du som beboer kan blive hørt. Det skaber en ramme for, at afdelingens beboere kan mødes, udveksle idéer og  sammen diskutere, hvordan deres boligområde skal være.

Bestyrelsen vælges på afdelingsmøder

Hvis du vil være med i bestyrelsen, skal du møde op til jeres afdelingsmøde. Det er nemlig her, du kan stille op. Bestyrelsen vælges ved afstemning blandt de fremmødte beboere.
Læs mere om at blive bestyrelsesmedlem.

 

Separator icon