Albertslund Boligselskab har lavet et årshjul, som beskriver opgaverne for afdelingsbestyrelsen. Bo-Vitas årshjul er endnu ikke endeligt på plads.

Læs mere om afdelingsbestyrelsens opgaver her