Det kan være svært at overskue alle sine regninger, når de bliver ved med at vælte ind, og du måske også kommet bagud?

1. Jeg er bagud med huslejen. Hvad skal jeg gøre?

Hvis det kniber med økonomien, må du prioritere dine regninger. Og her er huslejen altså det vigtigste at betale. Alle skal have tag over hovedet. For betaler du ikke din husleje, risikerer du at blive sat ud af din bolig og stifte en uoverskuelig gæld til både boligselskab og advokat. Du skal derfor kontakte BO-VEST eller deres økonomiske beboerrådgivere i god tid.

 

2. Jeg har fået brev om, at min huslejerestance er sendt til fogedretten. Hvad skal der ske?

Hvis du modtager brev om et fogedretsmøde, så kontakt fogedretten eller advokaten og hør nærmere om, hvad der skal foregå til fogedretsmødet. Når du bliver indkaldt til et fogedretsmøde, er det vigtigt, at du møder op i fogedretten til den fastsatte tid. Hvis du ikke betaler din huslejerestance i sidste ende, risikerer du, at fogeden sætter dig ud af din bolig. Læs mere om fogedretten på domstol.dk

 

3. Jeg har en bunke med rudekuverter liggende og er bange for, at jeg ikke kan betale dem. Hvad kan jeg gøre?

Det er altid vigtigt, at du åbner rudekuverterne og reagerer på dine regninger. Skriv ned, hvad du skylder til hvem. Hvis du har problemer med at betale, så kontakt kreditor og forklar dem situationen. Det er altid bedre at være i dialog med sine kreditorer end ikke at gøre noget.

 

 4. Hvordan får jeg i det hele taget styr på min økonomi?

Start med at lave et budget. Skriv ned, hvad du har af indtægter og udgifter hver måned. Så kan du også se, hvad du ikke har råd til, f.eks. fitnessabonnement, en ny telefon eller bilen. Skær dine udgifter helt ind til benet. Nogle gange kan det også betale sig at flytte til en mindre og billigere bolig. Tilmeld dine faste udgifter som f.eks. husleje eller lignende til Betalingsservice, så de bliver betalt fast og til tiden hver måned, og du undgår at komme bagud. Du kan også oprette en budgetkonto, hvor du fast overfører penge fra din lønkonto og betaler regningerne fra, så der altid vil være penge til at betale regningerne.

 

5. Jeg bliver truet med at komme i RKI-registret for dårlige betalere. Kan jeg undgå det?

Mange kreditorer oplyser, at du vil blive registeret hos Experian eller RKI, hvis du ikke betaler din gæld. Hvis du bliver registreret, betyder det, at du ikke kan optage nye lån eller købe på afbetaling, før du har betalt din gæld. For nogle personer kan det faktisk være en god idé, da de derfor ikke kan blive fristet til at stifte ny og endnu mere gæld.

 

Separator icon