Har du A- eller B-ordning?

Læs din boligafdelings vedligeholdelsesreglement for at finde ud af, hvilken ordning din bolig har.
Find din afdeling

Misligholdelse betales af beboeren

Misligholdelse er forringelser eller skader, som er opstået som følge af forkert brug, manglende vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd. Manglende rengøring ved fraflytning betragtes også som misligholdelse. Hvis der er tale om misligholdelse, skal beboeren selv betale istandsættelsesarbejde ved fraflytning. Dette gælder både for A- og B-ordning.

Separator icon

Hvad betyder en A-ordning?

Din bolig er normalistandsat ved indflytning, og du vedligeholder din bolig for egen regning, mens du bor der, efter reglerne i din afdelings vedligeholdelsesreglement. Din boligorganisation har ansvaret for udvendig vedligeholdelse.

Når du flytter fra boligen, istandsættes boligen på samme måde, som da du flyttede ind. En normalistandsættelse omfatter følgende:

  • hvidtning eller maling af lofter og vægge
  • tapetsering af vægge
  • rengøring efter malerarbejde

Udgiften til istandsættelsen bliver fordelt mellem dig og boligafdelingen. F.eks. opspares der i VA 0,83 % pr. måned. Det vil sige, at efter 10 år dækkes hele normalistandsættelsen af boligafdelingen

Flytter du før, dækkes udgifterne til normalistandsættelsen procentvis, svarende til det antal måneder, som du har boet i boligen. Det betyder med andre ord, at hvis du har boet 5 år i VA, så betaler boligafdelingen 50 % af udgiften til istandsættelsen. Er boligen misligholdt, skal du selv betale for istandsættelsen.

Separator icon

Hvad betyder en B-ordning?

Din bolig er ikke istandsat ved indflytning, men eventuel misligholdelse vil blive udbedret i de første 14 dage af din boperiode. Boligen har en vedligeholdelseskonto, som du kan anvende til løbende vedligeholdelse efter reglerne i din afdelings vedligeholdelsesreglement.

Du indbetaler månedligt til boligens vedligeholdelseskonto gennem din husleje. Vedligeholdelseskontoen kan bruges til indvendig vedligeholdelse af boligen herunder:

  • hvidtning eller maling af lofter og vægge
  • tapetsering af vægge
  • gulvbehandling

Når du ønsker at istandsætte din bolig, så kan du enten selv stå for arbejdet eller hyre en professionel håndværker. Vær opmærksom på, at vedligeholdelseskontoen lukker, når du opsiger din bolig. Det er boligorganisationen, der har ansvaret for udvendig vedligeholdelse.

Du skal altid lave en aftale med dit ejendomskontor, før du laver arbejde, som skal dækkes af vedligeholdelseskontoen.

Separator icon