Hvad er råderet?

Råderet betyder, at du har ret til at gennemføre en række forbedringer og forandringer – både inden og uden for din bolig. Uanset om du ønsker at lave enten forbedringer eller forandringer, skal du først søge om tilladelse og få godkendelse fra BO-VEST.

  • Forbedringer: Arbejde, der forøger boligens værdi. Giver ret til økonomisk godtgørelse. Forbedringer skal ikke reetableres ved fraflytning.
  • Forandringer: Arbejde, der ikke forøger boligens værdi. Giver ikke ret til økonomisk godtgørelse. Forandringer kan kræves reetableret, når du flytter. Du skal selv betale for forandringer og eventuel reetablering.

Individuel og kollektiv råderet

Råderetten er delt op i individuel og kollektiv råderet, som har hver deres finansieringsløsning: 

  • Individuel råderet giver dig mulighed for at foretage forbedringer og forandringer, som du selv bestiller og betaler. Du har mulighed for økonomisk godtgørelse ved fraflytning, hvis arbejdet betragtes som en forbedring.
  • Kollektiv råderet giver dig mulighed for kollektive forbedringer, som beboerne er blevet enige om på afdelingsmøder. Afdelingen lægger ud, og du betaler for forbedringen via en huslejeforhøjelse. Kollektiv råderet tilbydes ikke i alle afdelinger.

Har du brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til råderet, og hvordan du ansøger. 
Separator icon

Sådan får du godkendt forbedringer eller forandringer

  1. Læs regler for råderet i din afdelings vedligeholdelsesreglement eller råderetskatalog. Find din afdeling her. Har din afdeling ikke et råderetskatalog, så kontakt os på raaderet@bo-vest.dk
  2. Udfyld vores digitale ansøgningsskema. Beskriv detaljeret, hvad du ønsker at få forbedret eller forandret i din bolig og husk at vedhæfte alle relevante dokumenter, plantegninger mm.
  3. Hvis din ansøgning bliver godkendt, vil du modtage en acceptskrivelse med BO-VEST's specifikke krav, som skal underskrives og sendes retur.
  4. Når dit råderetsarbejde er udført, skal du indsende en færdigmelding. Ejendomskontoret vil sammen med BO-VEST syne arbejdet for at sikre, at arbejdet er udført håndværksmæssigt korrekt.

 

Separator icon