Hvordan klager jeg?

Papir- eller webformular

Hvis du ønsker at klage, kan du enten indsende skriftlig klage på klageskemaet, som du printer og aflevere i papirform – stavefejl og dårlig håndskrift er uden betydning. Anonyme klager behandles ikke.

Du kan også udfylde web-formularerne. Når du udfylder og sender en webformular, giver du samtykke til, at vi må benytte din e-mailadresse. 

Klag online:

Indsend husordensklage

Indsend klage over flytteregnskab 

 

En klage skal indeholde:

  • Adresse og navn på den lejer eller det firma, du klager over
  • Hvad klages der over? Det kan for eksempel være: støj, trusler, hærværk, chikane, fyrværkeri, hund eller husleje
  • Tidspunkt for hændelsen
  • Dit navn, adresse og telefonnummer

 

Hvis du ikke vil klage via online-formularen, skal den underskrevne klage i papir afleveres eller sendes til:

Separator icon

Ved husordensklager står fællesklager stærkere

Det kan ofte være svært at vurdere, hvem der har ret i en konflikt. Derfor er det en fordel, hvis I er flere, der klager sammen, når I sender en klage over overtrædelser af husordenen, trusler eller chikane. 

Lav derfor en fællesklage, hvor både du og dine naboer skriver under. 
 

Beboerklagenævnet

Hvis du er utilfreds med svaret fra BO-VEST, kan du klage til det lokale Beboerklagenævn. Din kommune har sit eget Beboerklagenævn. Beboere i Albertslund Kommune skal dog klage til Beboerklagenævnet i Glostrup Kommune, da disse to kommuner har indgået et samarbejde.

Læs mere om Beboerklagenævnet på BLs hjemmeside.

 

Ulovligheder skal også meldes til politiet

Det er vigtigt, at du også anmelder ulovligheder til politiet. Hvis du har gjort dette, har du modtaget et journalnummer, som du skal skrive på klageblanketten til BO-VEST.

Husordensklager

Beskriv, hvad du klager over. Jo mere saglig og udførlig din klage er, jo bedre mulighed har vi for at behandle din sag.
Hvis du tidligere har indsendt en skriftlig klage omkring samme emne, så skriv dette og et eventuelt sagsnummer i din beskrivelse. Så kan vi bedre hjælpe dig videre.
Er klagen en fællesklage, skal du markere tjek-boksen og udfylde det felt, der kommer frem, med navne og adresser.
- Husk, at der er ulovligt at tage billeder eller optage video eller lyd af andre uden at have deres skriftlige samtykke til det. Sådanne filer modtager vi ikke, og de vil blive slettede uden at blive inddraget i sagsbehandlingen. Ønsker du derimod at vedhæfte andre dokumenter, vil vi fra sag til sag se på, om de er lovlige og relevante for sagen. Ikke lovlige filer vil blive slettet
Samtykke til behandling af personoplysninger
Separator icon
Husordensklager

Husordensklager

Hvis du vil klage over hærværk, støj, husdyr eller andre forhold, der handler om husordenen eller overtrædelser af denne, skal du vælge denne formular. 

Husordensklager
Klage i forbindelse med fraflytning

Klager i forbindelse med fraflytning

Ønsker du at klage over dit flytteregnsskab / din flytteopgørelse skal du vælge denne formular.

Det kan bedst betale sig at afvente din endelige flytteopgørelse inden du klager, selvom du har fået foretaget flyttesyn. 
Klag over din flytteopgørelse
Klage over forbrugsregnskab

Forbrugsregnskab

Hvis du vil klage - gøre indsigelse - over dit regnskab for el, vand eller varme, skal du benytte denne formular. 

Indsigelse over forbrugsregnskab