Sådan klager du

Du skal klage til os skriftligt. Vi anbefaler dig at sende din klage via vores selvbetjening Boligfy. På den måde er vi mest sikre på at få alle de informationer, vi har brug for til behandlingen af din klage.  

Det letter sagsbehandlingen meget, hvis du er tydelig omkring, hvad du gerne vil klage over. Derfor er det vigtigt, at du vælger den rigtige kategori for din klage, og at du er så præcis og detaljeret i din beskrivelse som overhovedet muligt.

Du finder klageformularen i vores selvbetjening Boligfy under 'Administrativ hjælp', hvor du vælger kategorien 'Klage'. Hvis du vil klage over dit forbrugsregnskab, skal du i stedet vælge kategorien 'Husleje og forbrug'.

Log på selvbetjeningen Boligfy

 

Hvad vil du klage over?

Du har mulighed for at indsende en klage til BO-VEST, hvis du mener, at andre beboere ikke overholder husordenen eller hvis du er uenig i dit forbrugsregnskab eller din flytteopgørelse.

Flytteopgørelse

Du har mulighed for at sende os en klage, hvis du er uenig i dit flytteregnskab/flytteopgørelse. Vi anbefaler, at du venter med at klage, til du har modtaget din endelige flytteopgørelse, selvom du har fået foretaget flyttesyn.

Indsend klage via selvbetjening

Indsend klage uden login

Forbrugsregnskab

Du har mulighed for at sende os en klage, hvis du ønsker at gøre indsigelse over dit regnskab for el, vand eller varme. Du kan klage over dit forbrugsregnskab senest 6 uger efter, du har modtaget det.

Indsend klage via selvbetjening

Indsend klage uden login

Behandling af din klage

Vi forsøger at holde sagsbehandlingstiden så kort som muligt, men der er altid flere forhold, der skal undersøges. Skal sagen også til eksterne parter, tager det længere tid.

Ved husordensklager står fællesklager stærkere

Det kan ofte være svært at vurdere, hvem der har ret i en konflikt. Derfor er det en fordel, hvis I er flere, der klager sammen, når I sender en klage over overtrædelser af husordenen, trusler eller chikane.

Henvis gerne til eventuelle andre beboeres klager over samme problemstilling, når du indsender din klage. 

Beboerklagenævnet

Hvis du er utilfreds med vores svar på din klage, kan du klage til det lokale Beboerklagenævn. Din kommune har sit eget Beboerklagenævn. Beboere i Albertslund Kommune skal dog klage til Beboerklagenævnet i Glostrup Kommune, da disse to kommuner har indgået et samarbejde.

Særligt i forhold til forbrugsregnskaber
Hvis ikke BO-VEST kan give dig medhold i din indsigelse over dit forbrugsregnskab, vil sagen automatisk blive indbragt for Beboerklagenævnet i den kommune, hvor du bor. Det er din sikkerhed, for her vil sagen blive undersøgt nærmere og behandlet igen. Du har også mulighed for selv at indbringe et forbrugsregnskab for Beboerklagenævnet, hvis BO-VEST ikke kan behandle din indsigelse.

Læs mere om Beboerklagenævnet på BL.dk

Ulovligheder skal også meldes til politiet

Hvis din klage omhandler ulovligheder, er det vigtigt, at du også laver en anmeldelse til politiet. Hvis du har allerede har gjort dette, har du modtaget et journalnummer, som du skal skrive i din klage til os.