Gåde råd til dit indeklima

  • Luft ud med gennemtræk 2-3 gange dagligt i ca. 5 minutter
  • Hav en fornuftig temperatur i alle rum på ca. 19-23 grader
  • Luk døren til badeværelset, når du bader, og luft ud, når du har været i bad
  • Tør ikke tøj indenfor
  • Tænd emhætten, når du laver mad
  • Få små vandskader repareret hurtigt og fjern årsagen til skaden
  • Du kan få flere gode råd på www.skimmel.dk

Undgå legionellabakterier 

Legionella er bakterier, der naturligt hører til i våde, fugtige miljøer. De findes ofte i vandinstallationer og kan forårsage både lungebetændelse og en alvorlig influenzalignende sygdom kaldet Pontiac-feber. Har du været væk fra din bolig i længere tid, så sørg for at lade vandet løbe grundigt gennem bruseslangen, inden du bruger vandet.

BO-VEST tester løbende indeklimaet 

Hver gang en større renoveringssag iværksættes i BO-VEST, tester vi boligernes indeklima - herunder forekomsten af skimmelsvamp, asbest og PCB. BO-VEST sørger også løbende for at vedligeholde og overvåge vandinstallationer, så de overholder krav og normer, der minimerer risikoen for legionella.

Separator icon