Hvad er en almen bolig?

Almene boliger er for alle. I BO-VEST har vi både familie-, ungdoms- og tilgængelighedsboliger. Den grundlæggende idé med alment byggeri er at opføre gode boliger med en rimelig husleje og at give beboerne mulighed for indflydelse på egne bo-forhold. Derfor er beboerne repræsenteret i alle styrende organer i boligorganisationen.

Hvorfor vælge en almen bolig?

Der er ingen, der må tjene penge på almene boliger. Derfor går din husleje udelukkende til din boligafdelings udgifter. Disse udgifter er typisk daglig drift, løbende vedligeholdelse og sociale eller praktiske projekter, som beboerne selv har bestemt.

Beboerne bestemmer

Det er beboerne selv, som godkender budgettet i afdelingen og beslutter hvilke aktiviteter og vedligeholdelsesindsatser, der skal prioriteres. Som lejer kan du altid deltage i afdelingsmødet, hvor du blandt andet kan få indblik i økonomien og bidrage med forslag til afdelingen. Læs mere om beboerdemokrati.

Separator icon

Dine rettigheder som lejer af en almen bolig

  • Individuel råderet Du har ret til og mulighed for at forbedre og forandre din bolig så den tilpasses dine behov og ønsker. Visse regler gælder dog, og du skal altid søge tilladelse.
  • Boligbytte Du har ret til at bytte bolig med en anden lejer, såfremt du opfylder kriterierne herfor.
  • Beboerdemokrati Du har ret til medindflydelse på din boligorganisations og boligafdelings drift og udvikling gennem deltagelse i beboerdemokratiet.
  • Fremleje Du har ret til at fremleje hele din bolig. Dette kan du gøre i op til to år. Du kan også fremleje dele af din bolig.
  • Brugsret og boligens ukrænkelighed. Ingen har ret til at komme ind i din bolig uden din tilladelse. BO-VEST har dog i særlige tilfælde ret til at få adgang til boligen, eksempelvis ved brand, oversvømmelse, farlige elinstallationer, sivende gas eller tilsvarende farlige forhold.

Læs mere om lovgivningen på BL’s hjemmeside.