Beboerne har fælles regler

I BO-VESTs boligafdelinger er I fælles om mange ting. Derfor har alle boligafdelinger et sæt fælles regler – husordensregler. Reglerne er retningslinjer, der skal sikre et godt naboskab, så afdelingen er et godt sted at bo. Reglerne er vedtaget af beboerne i din afdeling. Derfor er reglerne forskellige alt efter afdeling. Reglerne omhandler for eksempel:

  • Husdyrhold
  • Brug af altaner
  • Affaldssortering
  • Færdsel og parkering
  • Musik og støj

Overtrædelse af husordenen?

Alle, der bor i BO-VEST, skal overholde den husorden, der gælder for afdelingen. Husordenen gælder både, hvis du er lejer, hvis du har fremlejet en lejlighed, eller hvis du blot er på besøg hos én i afdelingen. Beboerne er blevet enige om husordenen, og derfor har du opbakning, hvis du for eksempel beder din nabo om at skrue ned for musikken efter kl. 22, eller minder nogen om reglerne for cykelparkering. 

Oplever du gentagne overtrædelser af husordenen, har du mulighed for at klage.
Læs mere om dine klagemuligheder her