Hvad er boligstøtte?

Når du bor til leje, har du mulighed for at få økonomisk tilskud til huslejen fra Udbetaling Danmark. Tilskuddet kaldes boligstøtte. Hvor meget du kan få i boligstøtte afhænger blandt andet af:

  • Antal af voksne og børn på adressen
  • Boligens størrelse
  • Huslejens størrelse
  • Din husstandsindkomst og formue

Indtægt fra børns fritidsjob påvirker ikke boligstøtten

Har dit barn et fritidsjob, påvirker det ikke din boligstøtte. Det har det tidligere gjort, men reglerne blev lavet om i 2019. Husstandens samlede indkomst består af indtægter fra beboere over 18 år.

Læs om det hos Borger.dk.

Særligt om boligstøtte til stærkt bevægelseshæmmede

Er du stærkt bevægelseshæmmet og har fået bevilget pladskrævende hjælpemidler af kommunen, så husk at notere det i din ansøgning til boligstøtte.

Her kan du læse om hjælpemidler til stærkt bevægelseshæmmede.

§34 - Særlig støtte til høje boligudgifter

Hvis du har været udsat for en såkaldt social begivenhed f.eks. arbejdsløshed, kan du søge særlig støtte til høje boligudgifter. Du skal opfylde en række betingelser, og det er kommunen, der afgør sagen. Du kan læse mere om betingelser og ansøgning på borger.dk

Hjælp til indskud

Du kan søge din kommune om lån til beboerindskuddet til din nye bolig. Det er kommunen som afgør, om du er berettiget.
Ansøg om lån til beboerindskud

Separator icon