Hvad er boligstøtte?

Når du bor til leje, har du mulighed for at få økonomisk tilskud til huslejen fra Udbetaling Danmark. Tilskuddet kaldes boligstøtte. Hvor meget du kan få i boligstøtte afhænger blandt andet af:

  • Antal af voksne og børn på adressen
  • Boligens størrelse
  • Huslejens størrelse
  • Din husstandsindkomst og formue

Indtægt fra børns fritidsjob påvirker ikke boligstøtten

Pr. 1. januar 2019 trådte en ny regel om boligstøtten i kraft, som betyder, at indtægt fra hjemmeboende børn under 18 år ikke længere skal modregnes hustandens boligstøtte. Tidligere blev indtægt fra børnenes fritidsjob medregnet i husstandens samlede indkomst, og dermed risikerede det at trække boligstøtten ned.

Men det er slut med de nye regler. Ændringen sker automatisk, så du skal ikke gøre noget. Indtægt fra hjemmeboende børn over 18 år skal stadig medregnes i husstandens samlede indkomst.

Læs mere på borger.dk

§34 - Særlig støtte til høje boligudgifter

Hvis du har været udsat for en såkaldt social begivenhed f.eks. arbejdsløshed, kan du søge særlig støtte til høje boligudgifter. Du skal opfylde en række betingelser, og det er kommunen, der afgør sagen. Du kan læse mere om betingelser og ansøgning på borger.dk

Hjælp til indskud

Du kan søge din kommune om lån til beboerindskuddet til din nye bolig. Det er kommunen som afgør, om du er berettiget.
Ansøg om lån til beboerindskud

Ansøgning om boligstøtte og pladskrævende hjælpemidler

Hvis du skal søge om boligstøtte og er kørestolsbruger eller du bor sammen med en kørestolsbruger, er det vigtigt at du i din ansøgning om boligstøtte gør opmærksom på at du er kørestolsbruger, da det kan betyde at du få forhøjet boligstøtte. Du bliver automatisk spurgt om det, hvis du søger om boligstøtte via borger.dk.

Du kan få boligstøtte efter reglerne for stærk bevægelseshæmmede, hvis du, eller en du bor sammen med, bruger pladskrævende hjælpemidler, og boligen er tilpasset til det. Det er vigtigt, at du skriver det i din ansøgning, hvis du søger boligstøtte.

Udbetaling Danmark vurderer, om du kan få forhøjet boligstøtte ved at kontakte din kommune og høre om:

•du har et motorisk handicap, og hvilket handicap, der er tale om
•du bruger kørestol indendørs, har personlift, eller lignende hjælpemidler
•boligen er egnet til bevægelseshæmmede.

Det betyder at for at komme i betragtning til at få forhøjet din boligstøtte, skal du i praksis være permanent kørestolsbruger indendørs og boligen skal være egnet til det. Hjælpemidlerne skal også være bevilget af kommunen og Udbetaling Danmark kontakter kommunen for at få det bekræftet.

Udbetaling DK oplyser også at rollatorer, greb, toiletsædeforhøjer, stok samt krykker ikke lovmæssigt kategoriseres som pladskrævende hjælpemidler, som kan berettige at man får forhøjet boligstøtte.

Hvis du allerede modtager boligstøtte og bliver kørestolsbruger, skal du ikke ansøge om boligstøtte på ny. Du skal i stedet give Udbetaling Danmark oplysningen om, at du nu er blevet kørestolsbruger, gerne ved at benytte linket https://www.borger.dk/bolig-og-flytning/Boligstoette-oversigt og så gå ind på din boligstøtte og oplyse om ændringerne. Du kan selvfølgelig også ringe til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 63  

Separator icon