Albertslund Boligselskab

Albertslund Boligselskab

Det sociale hjerte er meget stort i AB. Vi bidrager til lokalmiljøet og hjælper med at løse problemstillinger i samfundet - for eksempel ved at aktivt at skabe flere elevpladser og praktikforløb i forbindelse med renoveringer af AB's boliger. Elevpladser kan give de enkelte elever bedre netværk, erfaring og motivation til videre arbejde, og så er ordningen samtidig en måde at udvise et større samfundsansvar, da elev- og praktikpladserne skaber nye ressourcer og muligheder i boligområderne.

Find din afdeling

Udvikling og naboskab

I Albertslund Boligselskab spiller frivilligt og beboerdemokratisk arbejde en stor rolle, og der er masser af spændende projekter og initiativer i de forskellige afdelinger: beboeraktiviteter og bestyrelsesarbejde bidrager både til udvikling af boligområdet og en større følelse af naboskab, og så er det en måde at få medindflydelse som beboer.

Om AB

AB blev stiftet i 1944 og har i dag 2.200 boliger i Albertslund. Boligerne blev opført i perioden 1944-1994 og er kendetegnet ved lave bebyggelser, der ligger tæt på naturen. AB har egen bestyrelse, der sidder med det økonomiske og juridiske ansvar. Bestyrelsen vælges på det årlige repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen

AB afstemning
AB Bestyrelsen
AB oplæg

Dokumenter og vedtægter

 • Vedtægter pr. maj 2018
  PDF
 • AB årsberetning 2018
  PDF

Dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder

2020

 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 04.02.2019
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 09.03.2020
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 15.04.2020 - Mailhøring
  PDF

2019

 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 09.01.19
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmæde den 06.02.19
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 13.03.19
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 09.04.19
  PDF
 • Referat af repræsentantskabsmøde den 21.05.2019
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 17.06.2019
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 22.08.2019
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsen den 23.09.2019
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 28.10.2019
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 04.12.2019
  PDF

2018

 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 6.12.17
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 14.3.18
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 30.04.18
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 14.05.18
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 20.06.18
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 29. 08.18
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 26.09.18
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 5.12.18
  PDF