Du står på ventelisten til en bolig i Lejerbo København.

Lejerbo København hedder nu Bo-Vita og blev 1. juni en del af boligadministrationsselskabet BO-VEST. Det er derfor BO-VEST, der fremover opkræver det årlige ventelistegebyr for Bo-Vita.

Vi har først nu fået overdraget betalingsservice-aftaler (PBS) fra Bo-Vitas tidligere administrationsselskab. Opkrævningen af det årlige gebyr for at stå på Bo-Vitas venteliste er derfor forsinket.

Du får en opkrævning nu, hvis du skulle betale i perioden juni-december 2018. Næste års opkrævning kommer på samme tidspunkt som normalt. Hvis du f.eks. plejer at betale i juni, bliver du opkrævet igen i juni 2019. Der vil altså ikke gå et helt år, før du igen modtager en gebyropkrævning på for at stå på ventelisten hos Bo-Vita. Gebyret er på 300,00 kr.

Hvis din betaling i dag ikke er tilmeldt betalingsservice, kan du gøre det på vores hjemmeside, hvor du også finder mere information om Bo-Vita.

Vi opfordrer alle til at melde den årlige betaling af gebyret til betalingsservice. Så er du sikker på, at gebyret bliver betalt, så du beholder din plads på ventelisten.

Hvis du står på venteliste til en bolig i Bo-Vita (tidligere Lejerbo København)

Hvis du står på venteliste til en bolig i Bo-Vita, beder vi dig tilmelde din årlige betaling af ventelistegebyret (300,00 kr.) til betalingsservice/PBS.
Vi har gjort det nemt for dig og lavet en side, hvor du hurtigt og enkelt kan sørge for, at din betaling hvert år bliver betalt til tiden.

Din placering på ventelisten hos Bo-Vita bliver ikke ændret, når BO-VEST overtager administrationen af boliger og venteliste i Bo-Vita. Din nuværende placering og anciennitet vil være den samme i BO-VEST, som den var i Lejerbo Danmark.

Hjælp og kontakt

Har du spørgsmål om husleje, venteliste, råderet, brug for blanketter eller noget helt femte? Så se mere under Hjælp & Kontakt, hvor du også finder telefonnummer og mail til Bo-Vitas nye administration, BO-VEST.