Tranehavens renovering

I Tranehaven skal vi renovere facader og tage. De indledende undersøgelser er færdige, og afdelingsbestyrelsen og BO-VEST forventer at have overstået udbud til sommeren 2017, så selve renoveringsarbejdet kan begynde i sommeren 2017.

Omfanget af renoveringen

Renovering af tagene:
De eksisterende tagsten og taglægter nedtages, og der udføres ny tagdækning med fast undertag, lægter og nye fals-tagsten. Alle taghætter udskiftes med nye, og alle tagrender og nedløb udskiftes.
Der udlægges ny isolering på alle lofter i 30 cm tykkelse samt nye gangbroer, og samtidig sker der en supplerende isolering af varmeinstallationer på lofterne.

Renovering af facaderne:
Den murede facade har nedbrudte fuger, og nogle steder er der skadede sten og sætningsskader. Alle fuger udkradses og genopfuges, og sætningsskader i murværket udbedres. Sålbænke under vinduer istandsættes, og fuger omkring vinduer udskiftes.

Renovering af trappeopgange:
Alle tagvinduer i trappeopgange udskiftes med nye vinduer, der samtidig skal virke som brandventilation i opgangene, som bl.a. lukker røg ud, hvis der opstår brand. Trappeskakte isoleres i tagetagen, og der etableres nye adgangsforhold til tagrummene. Øverste etage i
trapperum maleristandsættes.