Gå til indhold

Renoveringen af Tranehaven

Renoveringen af Tranehavens tage og facader blev afsluttet i 2018.

Tranehavens renovering

I Tranehaven er der blevet renoveret facader og tage. Renoveringsarbejdet begyndte i sommeren 2017 og sluttede i 2018.

 

Syn- og skønssag

Lige nu er der en syn- og skønssag i gang. Det skyldes at der har været utilfredshed med teglmursten på gavlene. Syn- og skønssag foregår i samarbejde med organisationsbestyrelsen.

 

Omfanget af renoveringen

Renovering af tagene:
De eksisterende tagsten og taglægter er nedtaget, og der er udført ny tagdækning med fast undertag, lægter og nye fals-tagsten. Alle taghætter er udskiftet med nye, og alle tagrender og nedløb er udskiftet.
Der er udlagt ny isolering på alle lofter i 30 cm tykkelse samt nye gangbroer, og samtidig er det sket en supplerende isolering af varmeinstallationer på lofterne.

Renovering af facaderne:
Den murede facade havde nedbrudte fuger, og nogle steder var der skadede sten og sætningsskader. Alle fuger er udkradset og genopfuget, og sætningsskader i murværket er udbedrer. Sålbænke under vinduer blev istandsat, og fuger omkring vinduer blev udskiftet.

Renovering af trappeopgange:
Alle tagvinduer i trappeopgange er udskiftet med nye vinduer, der samtidig virker som brandventilation i opgangene, som bl.a. lukker røg ud, hvis der opstår brand. Trappeskakte er isoleret i tagetagen, og der er etableret nye adgangsforhold til tagrummene. Øverste etage i trapperum er maleristandsat.

Separator icon