5/3 2021 - OBS: Opdateres snarest.

Lejlighedsplaner

Foreløbige planer over lejlighederne i Toften

Tidsplan for Toftens helhedsplan

2017: Forhandling og afklaring med fonden, justering af helhedsplan og udarbejdelse af skema A og evt. ny lokalplan
2018: Endelig behandling og godkendelse af skema A i fonden og kommunen
2018: Projektering og entrepriseudbud
2019: Godkendelse af skema A i fonden og kommunen
2020: Udførelse starter
Skal der ikke udarbejdes lokalplan, kan forløbet afkortes yderligere.

Se tidsplanen for Toftens helhedsplan i stort format