Gå til indhold

Renoveringen af T13/Silergården

Helhedsplanen for T13/Silergården er i planlægningsfasen.

Vision for renoveringen
Den overordnede vision for helhedsplanen er at skabe en ramme for udviklingen af et sammenhængende og levende boligområde med en stærk identitet i et tæt samarbejde mellem boligafdelingerne.

Visionen for Brøndby Strand Parkerne handler om at skabe et sammenhængende fysisk udtryk med et højt kvalitetsniveau og om at skabe nye og bedre forbindelser inde i området såvel som fra Brøndby Strand Parkerne og ud til de nærliggende områder.

Boligområdet skal være et trygt og godt sted at bo, og der skal skabes gode boligkvaliteter for alle grupper af beboere i alle livsfaser. Det vil sige, der skal skabes et udbud af varierede boligtyper.

Separator icon