Gå til indhold

Renoveringen af T13/Silergården

Helhedsplanen for T13/Silergården er i planlægningsfasen.

Særlige fokuspunkter


I forbindelse med renoveringen er der et ønske om, at der især fokuseres på en række forhold:

- At den fremtidige driftsøkonomi minimeres, herunder at der skal projekteres og udføres driftsvenlige og driftstilgængelige løsninger med gedigne materialer kendetegnet ved maksimal levetid og minimalt driftsbehov.

- At der skal arbejdes med bæredygtighedstiltag ved renoveringen, som kan bidrage til at minimere miljøpåvirkninger og energi–/ressourceforbrug, både i byggefasen og i driftsfasen.

Separator icon