Gå til indhold

Renoveringen af T13/Silergården

Helhedsplanen for T13/Silergården er i planlægningsfasen.

Her kan du læse, hvad BO-VEST og Tranemosegård har gjort for at nedbringe mængden af PCB i boligerne. Du kan også læse, hvad du selv kan gøre, mens du stadig bor i højhuset. 

Du kan finde flere gode råd om at bo i en bolig med PCB på billedet neden for, eller på den offentlige hjemmeside PCB-guiden.

Mængden af PCB i boligerne

Alle boliger i højhuset i T13 er i større eller mindre grad ramt af miljøgiften PCB. Det er et stof, der for eksempel sidder i vinduesfugerne eller malingen, og som siver ud i boligen og luften indendørs. 

Det er meget forskelligt, hvor meget PCB, der er i hver enkelt bolig. Da højhuset blev opført, blev brugen af PCB udfaset undervejs. Det betyder, at det er meget forskelligt, hvor meget PCB der er i hver bolig. 

For nogle år siden udførte ingeniørvirksomheden Golder en undersøgelse af niveauet af PCB i højhuset. Resultaterne viste, hvor mængden var højest. I de boligerne med meget høj PCB er boligerne blevet forseglet. Blandt andet er vinduesrammerne blevet fuget om, så niveauet er blevet nedbragt betydeligt.

Bestyrelsen har også sikret, at enkelte beboere er blevet genhuset af hensyn til deres helbred. 

Det kan du selv gøre

Højhuset skal rives ned om godt to år. Ind til det sker, er det god idé at følge nogle få råd, der mindsker mængden af PCB i din bolig.

PCB kan være i luften og i støvet i boligen. Det er derfor godt at lufte ud og støvsuge jævnligt, så mængden af PCB hele tiden bliver holdt nede.

Ind til højhuset skal rives ned, er det tåleligt for almindeligt raske mennesker at blive i sin bolig. Sundhedsstyrelsen fraråder børn, unge og kvinder i den fødedygtige alder at opholde sig i boliger med PCB. Passer den karakteristik på dig, eller har du særlige behov i forhold til dit helbred, så kontakt din bestyrelse. De kan hjælpe dig med en tidligere genhusning, hvis det er nødvendigt.