Gå til indhold

Det er vigtigt at understrege, at de miljøskadelige stoffer er fundet i forbindelse med renoveringen af jeres badeværelser og vinduer. Der er altså ikke tale om, at I igennem en årrække er blevet udsat for skadelige stoffer. Så længe stofferne er i deres faste form og ikke bliver udsat for høj varme, slibning og skæring, er risikoen for jer beboere minimal. Myndighederne har angivet nogle tilladte grænseværdier for miljøfarlige stoffer, og i Solhusene ligger vi langt under de tilladte værdier.

Når jeres badeværelser skal renoveres, kan man støde på tre mulige miljøskadelige stoffer. Her vil stofferne kunne frigives til luften via støv og afdampning. Det drejer sig om:

  • Asbest. Asbet findes typisk i den fliseklæb, man har sat de gamle fliser op med. Asbesten kommer først frem, når fliserne rives ned
  • Tungmetaller. Der kan findes tungmetaller i maling
  • PCB. PCB findes typisk i den bløde fuge, man har brugt til at tætne vinduesrammerne med.

Der er forskrifter for, hvordan man skal håndtere disse stoffer. For at beskytte jer beboere har vi disse tiltag:

  • Når dit badeværelse skal renoveres, laver vi sluser for at komme af med byggeaffald på en sikker måde. Alt efter behovet, kan der være tale om en, to eller tre sluser. Når affaldet ryger igennem en sluse, vil det være pakket forsvarligt ind og støvsuget. Ligeledes vil materialer, maskiner og mennesker være rengjorte, når de forlader området. Når vi gør sådan, vil der ikke være farlige stoffer, som ukontrolleret ligger i for eksempel støv i opgangen
  • De miljøfarlige stoffer bliver pakket ind og afleveret på en på modtagestation. Når vi er færdige med dit badeværelse, gør vi grundigt rent og tager sluserne ned. Til sidst foretager vi en renhedstest efter myndighedernes anbefalinger
  • Vi sætter også en støvvæg op i din bolig, indtil dit badeværelse er helt færdigt. På den måde undgår du byggestøv i hele din bolig.