Gå til indhold

I forbindelse med efterisolering af gavlene, og og fordi der skal opsættes vandmåler i alle boligerne, vil de nuværende udendørs vandhaner ved de røde blokke blive nedlagt.

Hanerne bruges i dag til vanding i haver. Byggeudvalget har derfor besluttet, at alle beboere får tilbudt, mulighed for tilkøbe opsætning af en spulehane på badeværelset, hvortil der kan tilsluttes en haveslange.

Et andet initiativ til haveejerne er, at cykelskurene udformes, så der bliver mulighed for at tilslutte regnvandstønder på nedløbet til opsamling af vand til fælles brug.