Gå til indhold

I arbejdet med udearealerne forsøger rådgiverteamet, at indarbejde så mange af jeres ønsker fra workshoppen som muligt – og som der er råd til.

Der er blevet hængt en opdateret tegning af fællesarealerne med det endelige resultat op i fælleshus. Du finder også tegningen her på siden.

Stiernes belægning bliver udskiftet eller optimeret, og der opsættes belysning i form af master, som vil oplyse stierne. Der kommer både lys på hovedstien i midten af bebyggelsen og stien bag de røde blokke.

På workshoppen blev der ønsket frugttræer og buske. Landskabsarkitektet har derfor tilføjet en frugtlund på den store græsplæne ved legepladsen. Her bliver både plads til leg og picnic.

Omkring en tredjedel af træerne vil være med frugter. Resterende vil stå som blomstrende træer. Der bliver også opsat et betonbord, som fx kan anvendes ved grillarrangementer.

Som man kan se på tegningerne af udearealerne, er det blevet muligt at etablere nye haver til alle boliger i stueetagen (blok 1, 3 og 5). Det er dog nødvendigt med små tilretninger af legepladsen for at skabe plads. Du finder tegningerne her.

BO-VEST og Albertslund Kommune forhandler stadig om at ændre en del af arealet for at skabe have til boligerne, Solporten12-20. Vi forventer, at forhandlingerne vil ende med en aftale, inden vi går i gang til foråret.

Separator icon