Gå til indhold

Solhusenes helhedsplan

Solhusenes helhedsplan blev vedtaget på det ekstraordinære beboermøde 17. marts 2018. Her på siden kan du læse en kort oversigt over, hvad helhedsplanen indeholder og hente og læse materiale fra beboermødet.

Solhusenes helhedsplan er meget omfattende. I helt korte træk skal følgende arbejder laves som en del af helhedsplanen: 

 

Kælder

Udbedring af fugtproblemer i kældrene i de røde blokke

Fugtsikring omkring de gule blokke ved etablering af bede

Renovering af kældernedgange i både røde og gule blokke inkl. nye kælderdøre

Varmecentraler renoveres og varmtvandsbeholdere udskiftes

 

Udvendige facadearbejder

Facadearbejder, herunder efterisolering af gavlene og reparation af fuger på både røde og gule blokke.

Udskiftning af alle vinduer og altandøre i de røde blokke, samt kældervinduer i de gule blokke

 

Trappeopgange

Renovering af trappeopgange, inkl. malerbehandling og udskiftning af de røde blokkes kælderdøre

 

Indvendigt i boligerne

Totalrenovering af alle baderum, herunder placering af installationer i væg, ny sanitet og nye overflader

Udskiftning af faldstammer og brugsvandsinstallationer (varmt og koldt brugsvand), samt etablering af individuelle vandmålere i alle boliger

Etablering af ventilation i alle boliger (halvdelen mekanisk ventilation og halvdelen jf. demonstrationsprojektet)

Sammenlægning af lejligheder (1-værelsesboliger lægges sammen med 2-værelsesbolig i blok 1, 3 og 5)

Etablering af tilgængelighedsboliger i blok 2, 4 og 6

 

Terræn/ udearealer

Udskiftning og reparation af kloak under blokke samt i terræn

Renovering af udearealer bl.a. med ny belysning, bedre interne forbindelser, nye baldakiner

Etablering af små haver samt udgang og trapper til disse i stueetagen i blok 1, 3 og 5 i de gule blokke

Etablering permanente faciliteter til bebyggelsens driftspersonale

Etablering af solcelleanlæg