Genhusning i Solhusene

Beboerne i omkring 48 boliger i Solhusene skal genhuses i forbindelse med renoveringen af boligområdet.

Senest et år før arbejdet i de boliger går i gang vil beboerne få besked.

I sensommeren 2019 modtager de beboere der skal genhuses et skema, hvor de kan angive specifikke ønsker til den bolig, de skal genhuses i. 

Vi ved endnu ikke præcis hvilke af Albertslund Boligselskabers andre boligafdelinger Solhusenes beboere kan blive genhuset i. Men for at få hele puslespillet til at gå op udlejes ledige boliger i Solhusene lige nu på midlertidige lejekontrakter.

Generelle regler

Hvis du skal genhuses modtager du et skema hvor du kan tilkendegive hvilke genhusningsbolig du ønsker.

BO-VEST forsøger så vidt muligt, at opfylde dine ønsker til den bolig du skal genhuses i. Du har ret til en tilsvarende bolig, og indskuddet fra din nuværende bolig overflyttes til den nye bolig. Dog kan der blive behov for justering af allerede indbetalte indskud, hvis man ønsker at flytte til en dyrere eller billigere bolig.

Du skal ikke selv betale for dine flytteomkostninger ifm. genhusningen. Flytningen betales af byggesagen.

Du kan læse mere om dine generelle rettigheder ved genhusning i folderen, der kan downloades i boksen her på siden.