I BO-VEST vil vi gå forrest i arbejdet for at skabe bæredygtige boligområder. Vi vil gå forrest, når det gælder om at drive udviklingen i vores lokalsamfund. Vi vil bidrage til at skabe fællesskab, liv, sammenhold, arbejdspladser og attraktive tilbud i boligområderne og i lokalsamfundene.

De bedste rammer for vores beboere

Vi arbejder på at sikre de bedste rammer for vores beboere gennem attraktive boligområder, fællesskab, ansvarlighed, beboerdemokrati, lokalt engagement og plads til forskellighed. Derfor arbejder BO-VEST med Alment Samfunds Ansvar (ASA), som er et søsterbegreb til CSR, der står for virksomheders samfundsansvar (Corporate Social Responsibility).

Ambitionen om at skabe et godt boligliv

Vores ambition er at skabe sunde, gode boliger til vores beboere samt understøtte og videreudvikle de ressourcer, der er i vores boligområder. Alt, hvad vi gør, tager udgangspunkt i det demokratiske grundlag i beboerdemokratiet.

Læs BOVESTs politik for alment samfundsansvar

Separator icon

Praktikpladser, besparelser og økonomisk rådgivning

- eksempler på resultater

  • BO-VEST indgår partnerskaber med leverandører og underleverandører, når vi bygger og renoverer. Det har skabt 78 praktikpladser i renoveringer i det sydlige Albertslund.
    Læs om BO-VESTs partnerskab for praktikpladser

  • BO-VEST energirenoverer af hensyn til klimaet. I rækkehusene i Albertslund har beboerne i gennemsnit sparet 6000 kr. om året.

  • BO-VEST hjælper vores udsatte beboere med økonomisk beboerrådgivning. Det har nedbragt antallet af udsættelser fra 46 i 2013 til 11 i 2016.
    Læs om vores økonomiske beboerrådgivning
Separator icon