Alment samfundsansvar, frivillighed og miljø

BO-VEST er en samfundsbevidst medspiller, og derfor har vi en politik for miljø & energi, for alment samfundsansvar (CSR) og for arbejdet med frivillighed

Miljø og energi

I BO-VEST arbejder vi med at nedbringe vores aftryk på miljø og klima med at være bevidste om, hvordan vi behandler miljøet og hvor vi kan forbedre os.

Se mere om BO-VESTs miljøpolitik

Den førende boligorganisation på Vestegnen

Strategifolderen uddyber grundtankerne om sikker og ordentlig drift med de tre søjler 'beboerne', 'beboerdemokrati & frivillighed' samt 'alment samfundsansvar (ASA)'.

Vision, mission og fire værdier
Strategifolderen præsenterer også BO-VESTs vision, mission og fire værdier.

Vision:

BO-VEST vil være det førende boligadministrationsselskab på Vestegnen.

Mission:

I dialog med beboerrepræsentanter skaber og sikrer vi de bedste rammer for vores beboere og medarbejdere gennem fremtidssikrede løsninger.

Værdier:

- Beboerne er vores fokus
- Vi er redelige og professionelle
- Vi er ressourcebevidste
- Vi er socialt ansvarlige