Ledige boliger i Moserne i Brøndby

Vi har ledige boliger i Tranemosegårds boligafdeling Moserne. De udlejes på tidsbegrænset basis indtil den 30. september 2024.

Vi gør opmærksom på, at du selv er ansvarlig for at finde et nyt sted at bo, når lejeperioden ophører. Ved tildeling af en bolig, kan du ikke komme i betragtning til en anden bolig via den interne venteliste. Ved fraflytning skal boligen være ryddet og rengjort, og du hæfter for evt. misligholdelse.

Ledige boliger i det nordlige Albertslund

Vi har ledige boliger i Albertslund Nord og Bæk- og Fosgården. De udlejes tidsbegrænset til den 30. juni 2025. 

Der er skærpede kriterier, som du skal opfylde og dokumentere for at få en bolig.

Kriterierne er:

  • Alle i husstanden i alderen 18-64 år skal have fast arbejde mindst 25 timer om ugen og en gennemsnitlig bruttoindkomst (før skat) på 22.830 kr. pr. måned
  • Eller være i gang med en uddannelse
  • Alle i husstanden mellem 30 og 59 år har en uddannelse højere uddannelse end 9. og 10. klasse. Den skal være taget og godkendt i Danmark. Personer under 30 år og over 59 år opfylder kravet uanset uddannelsesniveau.
  • Alle personer i husstanden, der er over 15 år, må ikke i år eller de foregående to år være dømt for at overtræde straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer.

Vi gør opmærksom på, at du selv er ansvarlig for at finde et nyt sted at bo, når lejeperioden ophører. Ved tildeling af en bolig, kan du ikke komme i betragtning til anden bolig via den interne venteliste. Ved fraflytning skal boligen være ryddet og rengjort, og du hæfter for evt. misligholdelse.

Sådan gør du

For at komme i betragtning til de ledige, tidsbegrænsende boliger i Brøndby eller Albertslund skal du kontakte os på mail udlejning@bo-vest.dk.