Boligerne

Boligerne i både Gillesager/Lindeager og Silergården udlejes tidsbegrænset til den 30-06-2025, hvor boligen senest skal fraflyttes.

 

Sådan gør du

For at komme i betragtning til vores tidsbegrænsende boliger I Brøndby, bedes du sende nedenstående oplysninger i en mail til udlejning@bo-vest.dk.

  • Navn
  • Adresse (husk postnr. Og by)
  • Mobilnummer:
  • Mailadresse:
  • CPR nr.:
  • Hvor mange rum du ønsker at blive skrevet op til
  • Hvilke afdelinger du ønsker at blive skrevet op til (Gillesager/Lindeager eller Silergården)

Når vi har modtaget oplysningerne, vil du blive skrevet på ventelisten gratis i tre måneder. Er du ikke kommet i betragtning til en bolig inden for de første måneder, vil du modtage en opkrævning som giver dig mulighed for at blive på ventelisten.

Opkrævningen gælder for et års opskrivning. Betaler du den ikke, vil du efterfølgende modtage en rykker for betalingen (uden gebyr). Betales denne heller ikke, vil du blive udmeldt af ventelisten.

Vi gør opmærksom på, at du selv er ansvarlig for at finde et nyt sted at bo, når lejeperioden ophører og at du ved tildeling af bolig, ikke kan komme i betragtning til anden bolig via den interne venteliste.

Ved fraflytning skal boligen være ryddet og rengjort og du hæfter for evt. misligholdelse.