Stigninger på 8-9 pct., som det har været fremme i medierne, gælder for beboere hos nogle private udlejere, ikke for beboere, der bor alment.

I almene boligafdelinger i de fire organisationer, BO-VEST administrerer, bliver huslejen blandt andet dannet af udgifter til lån, lønninger, løbende forbedringer og henlæggelser. Indtægter fra fx vaskerier og eventuelle erhvervslejemål ’trækkes fra’ udgifterne og skaber til sammen en husleje.

Vigtigst af alt er det dog, at der i almene boligområder ikke skal tjenes penge og skabes overskud. Her skal huslejen balancere. Hos private udlejere skal der skabes overskud.
Der er ingen afdelinger i VA, AB, Tranemosegård og Bo-Vita, der har 8-9 pct. i huslejestigning i udsigt. I enkelte afdelinger skal huslejen stige med mellem 4 og 5 pct. og et enkelt sted med 5,8 pct.

Det er stigninger, der er dannet netop på baggrund af kendte udgifter til lån og lønninger, henlæggelser m.m. Så ingen steder lægges der op til stigninger, som det ses hos nogle private udlejere. Det er op til beboerne at godkende disse stigninger på de kommende afdelingsmøder.

I private lejeboliger reguleres huslejen i forhold til det såkaldte nettoprisindeks. Det viser, hvor meget varer m.m. er blevet dyrere og giver private udlejere ret til at sætte huslejen i forhold til indekset. Derfor kan der være store huslejestigninger på vej til personer, der bor til leje hos visse private udlejningsfirmaer, der selv fastsætter huslejen.

I BO-VEST kan vi ikke selv uden videre hæve huslejen. Det skal altid godkendes på et afdelingsmøde. På de kommende afdelingsmøder er der lagt op til stigninger, der tager højde for inflationen. Alligevel er der tale om stigninger langt fra det, der ses hos nogle private udlejere.