Ovenpå gårsdagens pressemøde, hvor en række restriktioner i kulturlivet blev lettet, afventer vi i BO-VEST i skrivende stund, at BL fortolker regering og myndigheders udmelding og orienterer boligselskaber og -organisationer herom.

Så snart vi kender BL’s fortolkning i relation til den almene bolig-branche, vil vi orientere beboerdemokratiet hurtigst muligt derefter.

Vi er klar over, at mange af jer står på spring for at genåbne aktiviteter m.m., men henstiller til, at vi sammen afventer BL.