Årets gang i Vridsløselille Andelsboligforening
Formand Vinie Hansen bød velkommen til forsamlingen, gennemgik forretningsordenen og fremlagde årsberetningen for Vridsløselille Andelsboligforening.

I årsberetningen fortalte Vinie Hansen om de mange store renoveringssager, hvor afdelinger som Blokland, Galgebakken og Hyldespjældet står over for gennemgribende helhedsplaner. Herefter fortalte formanden om arbejdet med at effektivisere driften i boligafdelingerne. Afdelingerne er blevet opdelt i forskellige kategorier, alt efter hvor stort effektiviseringspotentiale, de har. Formålet med at effektivisere driften er at spare huslejekroner og øge opsparingen. Formanden understregede, at besparelserne bliver i afdelingen. I VA arbejdes der for at effektivisere i driften og ved fælles udbud af håndværkerydelser og fælles indkøb.

Vinie Hansen fortalte desuden om, at der er færre midler til boligsociale projekter i år, hvorfor VA er i dialog med kommuner og relevante boligorganisationer for at modvirke for store besparelser. Formanden kom også ind på boligaftalen om blandede boligområder. Med aftalen indføres en ny kategori af boligområde, nemlig et såkaldt forebyggelsesområde. Der er potentielt set 58 boligområder, der kan blive betegnet som forebyggelsesområder, herunder Askerød og Bæk-/Fosgården, der er en del af Albertslund Nord.

Separator icon

Valg til bestyrelsen
Til sidst var der valg til bestyrelsen. Vinie Hansen blev genvalgt som formand.

René Fuglsang, Astrid Hansen og Jens Ellesøe Olsen blev valgt til bestyrelsen uden modkandidater. Lene Kujahn, Lise Kaadach og Isabella Holst-Sommer blev valgt som suppleanter, også her uden modkandidater.

Til sidst var der en stor tak til bestyrelsesmedlem Henning Bjerre, som takkede af efter mange års tro arbejde og engagement i den almene boligsektor. Tak.