På udlejnings-sider som Airbnb kan det være fristende og nemt at tilbyde hel eller delvis adgang til sit hjem og derved få lidt ekstra at forsøde tilværelsen med. 

Det er dog ikke tilladt at udleje sin lejebolig i BO-VEST på denne måde. 

I almenlejeloven fremgår det (paragraf 79), at udlejer skal give samtykke. Og det har de fire bestyrelser i AB, Bo-Vita, Tranemosegård og VA - efter anbefaling fra bestyrelsen i BO-VEST -  altså besluttet, at man ikke vil gøre. 

Det skyldes de erfaringer mange storbyer som Berlin og Amsterdam har med ind- og udflyttere, der både øger slitagen på boligerne ganske markant og skaber utryghed hos dem, der allerede bor f.eks. i en opgang. Desuden for den almene bolig karakter af erhvervslejemål. I BO-VEST er der mange steder 30 års ventetid på en bolig. Derfor bidrager det ikke til at forbedre dette, hvis almene boliger på sin vis overgår til erhvervslejemål.  

Ønsker du at fremleje din bolig, gælder der andre forhold. Det kan skyldes studier i udlandet, sygdom eller noget tredje.

Læs mere på vores hjemmeside om, hvordan du kan fremleje din bolig. 

Q&A

Q: Hvorfor må jeg ikke udleje min egen bolig?
A: Bestyrelserne i AB, Bo-Vita, Tranemosegård og VA har besluttet, at man ikke vil give tilladelse til udlejning af boliger via platforme som Airbnb, da det giver utryghed i boligområderne og øget slitage på boligerne.

Q: Jeg har læst, at jeg må udleje min bolig i op til 70 dage om året?
A: Det er netop her almen lejeloven siger, at udlejeren skal give samtykke til det, og bestyrelsen i BO-VEST har besluttet ikke at give samtykke til udlejning til ferie og fritidsformål.

Q: Hvad må jeg så leje ud til?
A: Du må leje ud til beboelse. Du kan leje et værelse ud eller leje hele din bolig ud. Det sidste dog max i to år.
Hvis du ønsker at leje din bolig ud, finder du mere info på vores hjemmeside her

Q: Hvor meget af min bolig må jeg leje ud?
A: Du må højst fremleje halvdelen af din boligs beboelsesrum.

Q: Hvornår må jeg leje min bolig ud?
A: Det må du, når det er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende. Du må højest fremleje din bolig i to år.

Q: Skal jeg søge om lov til at leje min bolig ud?
A: Ja. Se mere her

Q: Hvorfor må jeg ikke bare leje ud via Airbnb?
A: Hvis du lejer ud gennem Airbnb får det karakter af erhvervsudlejning, hvor dit formål er at tjene penge. Der er 30 års ventetid på almene boliger i BO-VEST og hvis boligerne bliver brugt til alternative udlejningsformål, gør det kun ventetiden længere. Bestyrelserne ønsker derfor, at boligerne kun anvendes til bolig.

Q: Hvad gør jeg, hvis jeg ser andre leje ud via Airbnb?
A: Kontakt dit lokale ejendomskontor eller det juridiske team i BO-VEST.