BO-VESTs bestyrelse har vedtaget en bæredygtighedspolitik, der skal kickstarte den bæredygtige omstilling af organisationen. Den nye politik tager sit afsæt i FN’s Ver-densmål. Bæredygtighed har været en grundlæggende værdi i BO-VEST siden bolig-administrationens start i 2007. FN’s Verdensmål blev derfor også hurtigt et natur-ligt pejlemærke for BO-VEST

”Samfundsansvar har altid været en del af vores DNA i BO-VEST, og det er en selv-følgelighed, at vi bidrager til FN’s Verdensmål. Ja, faktisk mener jeg, det er vores pligt. Vi huser mere end 32.000 beboere. Det er lige så mange som en mellemstor provinsby. Samlet set kan vi tage et stort skridt mod en mere bæredygtig fremtid,” siger formand for BO-VEST Vinie Hansen.

Og det er netop erkendelsen af, at det er gennem alle de små handlinger, vi kan gøre en kæmpe forskel, der er grundlaget for den nye bæredygtighedspolitik, der skal gøre verdensmål til hverdagsmål:

”Hvis beboerne kan se, de kan gøre en forskel i hverdagen, vil de gerne være med. Mange tænker ’uha, hvad skal jeg dog gøre?’ Men det er helt nede i det daglige liv, man kan gøre en forskel, både indenfor og udendørs,” fortsætter Vinie Hansen.

Byggeudviklingschef i BO-VEST Lærke Jul Gagner, er enig med formanden i, at BO-VEST har pligt til at bidrage til den bæredygtige omstilling: ”Hvis vi kigger frem, har vi opstart af byggesager de kommende år, som beløber sig til mere end 7 mia. De renoverede boliger bliver alle sammen mere energivenlige – men her vil vi gerne sætter baren endnu højere. Hvis vi er omhyggelige med at vælge bæredygtige løs-ninger, når vi renoverer vores boligområder, kan vi virkelig gøre en stor forskel,” si-ger hun.

BO-VESTs bestyrelse har med vedtagelsen af den nye bæredygtighedspolitik taget en vigtig beslutning, der kommer til at få stor betydning for, hvordan BO-VEST ad-ministrerer og drifter de 16.000 almene boliger, som de fire boligorganisationer, der tilsammen udgør BO-VEST-fællesskabet, råder over.

Men hvis målet om bæredygtige boligområder, drift og administration skal nås, ligger der nu er stort arbejde foran BO-VEST.

Bæredygtighed er – for alle organisationer – en større transformationsproces, og en kompleks opgave,” siger Lærke Jul Gagner. ”Bæredygtighedspolitikken tager både udgangspunkt i alt det, som BO-VEST og de fire boligorganisationer, som vi administrerer, allerede gør rigtig godt, og alt det, som vi sammen kan udvikle. Og det er jo især i den sidste del, at vi kan gøre en ekstra forskel. Nu er vi enige om i hvilken retning, vi skal gå og nu skal vi implementere politikken. Vores fire organisa-tioner brænder for forskellige ting, og derfor kan det være at organisationerne vil starte implementeringen forskellige steder. Det er fint, for det vigtigste er at be-gynde og nu har vi en fælles retning,” fortsætter hun.

Bæredygtighedspolitikken indeholder seks overordnede målsætninger. Næste skridt er at omsætte de gode intentioner til konkrete projekter.