Få styr på de formelle opgaver først

Der er nogle få bestyrelsesopgaver, som er afhængige af, hvornår afdelingens regnskabsår starter og slutter. Det er opgaver, I skal igennem hvert år, og som er gensidigt afhængige af hinanden.

I kan for eksempel ikke godkende et budget på afdelingsmødet, før budgettet er udarbejdet, ligesom det er svært at lave budgettet, før arbejderne i afdelingen er fastlagt osv.

På Demokratinet.dk kan du finde et årshjul, som I kan bruge til at få styr på disse afhængigheder, og planlægge bestyrelsesarbejder og fordele opgaverne mellem jer

Hent en skabelon til en aktivitetsoversigt 

På Demokratinet.dk finder I et skema, der kan bruges til at planlægge alle årets aktiviteter. I kan selv tilføje linjer, hvis I har flere aktiviteter, end der er plads til. I kan skrive alt ind i listen, som I skal bruge tid på samt frivillige til at løse. Det kan være i forbindelse med beboeraktiviteter, ekstraordinære bestyrelsesaktiviteter (fx. styringsdialog eller forventningsafstemningsseminar i bestyrelsen), eller hvad der lige giver mening for jer.

Få styr på de formelle aktiviteter først. Planlæg så derefter de sociale arrangementer.

Hvilke arrangementer har I brug for frivillige hænder til? 

Når først de formelle opgaver er på plads, er det måske også en god idé at fastlægge, hvornår afdelingens øvrige aktiviteter skal finde sted? Skal I holde fastelavn? Eller måske sommerfest? Og hvem har ansvaret for planlægningen? Og er der brug for hjælp fra frivillige beboere?

Gør det let for beboerne at byde ind med praktisk hjælp. Det er lettere at hjælpe, hvis de konkrete opgaver, der skal løses, er beskrevet.

Spørg om hjælp til det praktiske hos beboerne

Det kan være en god idé at dele aktivitetslisten med beboerne i afdelingen. Og samtidig gøre det tydeligt, hvilke konkrete opgaver, der er behov for hjælp til i forbindelse med de forskellige aktiviteter. Det er lettere at tilbyde sin hjælp, hvis det er tydeligt, hvilke helt konkrete opgaver der skal løses. Husk også at angive, hvem beboerne skal henvende sig til, hvis de vil hjælpe.