Kaare Dybvad har et godt kendskab til det almene område. Han har i sin tid som boligordfører i Socialdemokratiet blandt andet deltaget i flere paneldebatter arrangeret af almene boligorganisationer, ligesom han nu som minister deltager på BL's konference for organisationsbestyrelser i slutningen af august.

Boligpolitik er ”velfærdsstatens rygrad”

Kaare Dybvad er engageret i boligpolitikken og sagde ved sin indsættelse bl.a.:
”Jeg vil være minister for naboskab og arbejde for en blandet by. For mig er boligpolitikken velfærdsstatens rygrad, fordi det er her, man skaber samhørighed, og det er de blandede boligområder, der gør, at man møder hinanden på tværs".

Derudover har boligministeren erklæret, at der skal være flere almene boliger, der er til at betale, ”så du som sygeplejerske på Rigshospitalet i København også har råd til at bo i byen”.

Vi har en fælles opgave – at skabe lige muligheder for gode liv og udvikling for alle. Og det kan vi med 'blandede byer'.
Ulrik Brock Hoffmeyer, adm. direktør i BO-VEST

 

 

Ordet ”ghetto” skal vi holde op med at bruge

I løbet af sommeren har Kaare Dybvad også markeret sig med sin holdning om at lægge udtrykket "ghetto" i graven: "Som minister vil jeg som noget af det første stoppe med at bruge ghetto som begreb," udtalte ministeren til Politiken d. 8. juli.

"Når man har været derude og set folk kæmpe for at få tingene til at hænge sammen, er det tydeligt, at det påvirker dem at bruge det negative udtryk. Og jeg vil som minister ikke stemple dem," lyder det fra Ministeren.

 

”Godt med en minister for boligområdet”

Set med BO-VEST-briller er begge udsagn meget positive toner fra Boligministeren.

Adm. direktør i BO-VEST, Ulrik Brock Hoffmeyer, siger:
” Jeg synes, det er rigtig godt, at vi har fået en minister, der specifikt er minister for vores område. Og som målrettet går efter at arbejde med de ”blandede byer”, hvor almene boliger og ejerboliger fungerer som et samlet hele. Hvis vi indkredser nogle bestemte beboere, og kalder deres boligområder noget nedsættende, får vi som samfund ikke løst vores fælles opgave – at skabe lige muligheder for gode liv og udvikling for alle.”


Efter sommerferien skal regeringen forhandle et nyt boligforlig og implementere parallelsamfundslovgivningen, hvilket sektoren følger spændt.