Når BO-VEST fremover udlejer boliger, bliver ledige boliger fordelt 50/50 til henholdsvis interne og eksterne ansøgere. Det sker som følge af ny lovgivning.

I alle boligselskaber findes der to ventelister. En til ansøgere, der allerede bor i boligselskabet og en til alle andre.

Ifølge de gamle regler har nuværende beboere fortrinsret til ledige boliger i det boligselskab, de bor hos. Det er det, der ændres fra 1. juli 2019, hvor hver anden bolig går til nuværende beboere og hver anden bolig til andre. På den måde sker der en ligestilling i forholdet mellem interne og eksterne ansøgere.

Undtagelser fra reglen

Der er dog enkelte undtagelser fra den nye regel. Reglen anvendes ikke i forhold til familieboliger, der udlejes efter andre regler end de almindelige udlejningsregler, f.eks. genhusning.

Hvis kommunen bruger sin anvisningsret, eller hvis boligselskabet og kommunen har indgået en udlejningsaftale efter reglerne om fleksibel udlejning, så kommer disse udlejninger før den nye regel.

I Bo-Vita er langt størstedelen af boligerne omfattet af reglerne for fleksibel udlejning.

Hvad betyder det for dig?

De nye regler betyder, at du bliver lidt bedre stillet som ekstern ansøger, da der oftere vil blive tilbudt ledige boliger til de ansøgere, der er skrevet på den eksterne venteliste.

Omvendt bliver du lidt dårligere stillet som intern ansøger, da der kan gå lidt længere tid, før du får tilbudt en bolig, men du bevarer dog din placering på ventelisten.