I solskinnet torsdag eftermiddag på terrassen til BL’s Dome havde BO-VEST - sammen med BL – Danmarks Almene Boliger - samlet et panel til at diskutere, hvordan vi sikrer en bæredygtig omstilling af Danmarks eksisterende almene boliger, samtidig med at huslejen holdes på et rimeligt leje.

 

Et bredt panel

I debatten deltog fra BO-VEST formand i BO-VEST, Vridsløselille Andelsboligforening og boligafdelingen Hyldespjældet, Vinie Hansen og seniorprojektleder fra Teknisk afdeling, Per Michael Bager. I panelet var desuden direktør i Arkitektforeningen Lars Autrup, energiantropolog Babette Peulicke Slott, Mette Qvist, der er direktør i Green Building Council Denmark og adm. direktør i BL – Danmarks Almene Boliger Bent Madsen.

Artiklen fortsætter under billedet

Beboerne prioriterer bæredygtighed 

Vinie Hansen fortalte, at den generelle oplevelse i både BO-VEST og i hendes eget boligområde Hyldespjældet er, at beboerne har en stor vilje til at prioritere de bæredygtige løsninger, når der skal renoveres. Ofte er beboerne også indstillet på at betale mere i husleje for løsningerne, forklarede Vinie Hansen, men pointerede samtidig, at det selvfølgelig ikke er rimeligt, at omstillingen af boligmassen skal betales af de almene beboere.

 

Kan boligaftalen give flere penge til klimasatsninger?

Vinie Hansen efterspurgte flere muligheder for ekstra støtte, så vi i endnu højere grad kan prioritere den bæredygtige omstilling af boligområderne, når de renoveres. Hun mener ikke, at ekstraudgiften alene skal betales af beboerne. Seniorprojektleder Per Michael Bager pegede også på nødvendigheden af midler til at kunne eksperimentere med nye metoder og materialer. Han efterlyste et mere helhedsorienteret blik på bæredygtighed.

Bent Madsen kvitterede for de to BO-VEST-repræsentanters indlæg med at love, at BL – Danmarks Almene Boliger vil arbejde for en seriøs klimasatsning, når den nye boligaftale skal på plads i løbet af efteråret.