Boligaktører fra  hele Europa var samlet, da BO-VEST var vært til den halvårlige konference under navnet European Federation for Living, EFL. På programmet onsdag 16. maj var blandt andet beboerdemokrati. 

"Styreformen af de almene boliger i Danmark er helt unik. Den sikrer beboerinddragelse og demokratiske løsninger," fortalte administrerende direktør for Realdania Jesper Nygård, som var inviteret til at fortælle om Realdanias filantropiske arbejde. 

Formand for EFL Ben Pluijmers indledte konferencen med at rose den danske model for beboerdemokrati, som netop var omdrejningspunktet for dagens program.

"Tag ikke fejl. Boligen er en af de allervigtigste faktorer for vores liv. Det her vi lever og her vores børn vokser op. Derfor er det vigtigt at involvere beboerne i vores beslutninger. Lige nu, og når vi planlægger fremtiden," sagde Ben Pluijmers på boligkonferencen, der blev afholdt i kulturhuset på Islands Brygge.

 

 

Løsning på udfordrede boligområder

Flere havde i løbet af formiddagen udtrykt interesse for den danske styreform, og dens evne til at afhjælpe sociale udfordringer.

”Vi har ingen fleksibilitet, der kan adressere de sociale udfordringer i vores boligområder,” lød det fra Eileen Patterson fra det nordirske boligselskab Radius Housing.

Beboerdemokrati spiller en stor rolle i forbedringen af boligforholdene i Danmark, forklarede administrerende direktør i BO-VEST Ulrik Brock Hoffmeyer.

”Brugen af demokrati er en del af vinderløsningen,” kommenterede Ulrik Brock Hoffmeyer. Han ledte flere af diskussionerne i Kulturhuset på Bryggen, som dannede ramme om konferencen.

Både demokrati og beboerinddragelse står højt på listen hos Realdania, når de vurderer, hvordan boliger og investeringer kan fremtidssikres.

”Udfordrede boligområder vil vi (Realdania red.) forsøge at gøre til en større del af den omkringliggende by. Vi vil gerne være behjælpelige med at udbrede viden og skabe dialog mellem mennesker. Vi vil gerne skabe et rum, hvor alle hjælper med at løse problemerne,” sagde Jesper Nygaard.

Realdania er med til at investere og fremtidssikre de almene boliger i Danmark. Her er det beboernes liv, som foreningen har for øje, når de er med til at udvikle byområder.

”Bygningerne og mellem bygningerne – det er der, vi gerne vil skabe livskvalitet. Vi ser på, hvad vi kan gøre med de fysiske omgivelser, som kan skabe bedre sociale forhold, et bedre liv og et bedre klima. Det hele spiller ind som en del af at skabe bedre livskvalitet,” sagde han.

 

Slip kontrollen

Spørgsmål og diskussioner til konferencen bar præg af, at beboerdemokrati er en helt anderledes styreform for de europæiske aktører.

Det er ikke en naturlig del af de øvrige europæiske organisationer, at beboerne træffer beslutningerne. Det er inspirerende, forklarede formand for EFL Ben Pluijmers.

“Det er også lidt skræmmende. For det er altid svært at slippe kontrollen,“ sagde formanden.

Aktørerne blev i løbet af deres tre dage i København indviet i den danske model. Formand for BO-VEST Vinie Hansen kastede lys over den danske model og strategien for et aktivt beboerdemokrati.

”Vi deler ansvaret, opgaverne og inddragelsen. Vi breder det ud i mindre udvalg. Det giver beboerne større mulighed for at deltage indenfor deres interesseområde. Det er vores strategi for at få flest muligt involveret i demokratiet,” forklarede Vinie Hansen.

BO-VEST modtog 14.-16. maj knap 100 repræsentanter fra boligaktører i Europa til oplæg og workshops med blandt andet Gehl, NRep, BL, britiske L&Q, m.fl.