På AB’s repræsentantskabsmøde havde afdelingsbestyrelsen i AB Syd stillet forslag om et mistillidsvotum mod AB’s organisationsbestyrelse. Bestyrelsen i AB Syd efterlyste en bedre dialog med organisationsbestyrelsen og en mere sikker håndtering af afdelingens råderetskatalog i forbindelse med helhedsplanen i AB Syd.

Omvendt mente organisationsbestyrelsen, at den havde taget initiativ til møder og dialog med bestyrelsen i AB Syd, men at dette initiativ var blevet afvist.

Begge parter anerkendte dog, at der fra begge sider var et ønske om at råderetskataloget selvfølgelig skulle være i orden.

 

Mistillidsvotum til afstemning 

Efter en længere debat om parternes holdninger og positioner, kom mistillidsvotummet til afstemning. Her blev det helt lige. Der var 51 stemmer til stede. En stemme var blank, mens der var 25 for mistillidsvotummet og 25 imod det. Dermed faldt forslaget, da det ville kræve et flertal for at kunne vedtages.

Mødet fortsatte med valg til næstformandsposten. Her stillede John Hagenstjerne, formand i AB Syd, op mod Frank Aagaard, der som siddende næstformand ønskede genvalg. Det fik han med 29 stemmer mod John Hagenstjernes 21 stemmer.

Næste punkt var valg til bestyrelsen. Her ønskede Lone Autrup og Hans Bindslev genvalg, mens Hans Holm ikke genopstillede. I alt seks stillede op til de tre poster: Lone Autrup, Hans Bindslev, John Mertz, John Hagenstjerne, Sten Groth Andersen og Flemming Nielsen. Det gav valg til John Mertz, Lone Autrup og John Hagenstjerne. Til sidst blev Hans Bindslev og Hans Holm valg som suppleanter.

Nej til sprøjtegift, ja til unge beboerdemokrater

Dagen efter var turen kommet til VA’s generalforsamling. Næstformand Astrid Hansen fremlagde bestyrelsens forslag til handlingsplanen for 2019-2020, hvor der var særligt fokus på digitale beboermøder, det fælles arbejde med boligpolitikken, effektiv drift for beboerne og et forsat fælles mål om et mere bæredygtigt VA.

I tillæg til handlingsplanen blev der fremlagt to indkomne forslag; 1) indstilling af alt sprøjtegift i VA ved udgangen af 2019 og 2) undersøgelse af behovet for ungeforum i afdelingerne. Forslaget om ungeforum  var et resultat af bestyrelsens forslag om at oprette et seniorforum for tidligere beboerdemokrater. Til det mente en beboer, at der samtidig fandtes et behov for ungeforum for at fremme unge beboerdemokrater.

Handlingsplanen og de to indkomne forslag blev vedtaget med 86 stemmer for og 2 stemmer i mod. Bestyrelsen og beboerne var generelt meget enige i om, hvilken retning VA skal følge fremover.

Mødet fortsatte med valg til de forskellige poster i bestyrelsen. Til formandsposten anbefalede bestyrelsen et genvalg af Vinie Hansen, som blev genvalgt uden nogen modkandidater.

Efterfølgende skulle der vælges tre bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne Astrid Hansen, Henning Bjerre og René Fuglsang blev genvalgt uden modkandidater. På samme måde blev de tre suppleanter Torben Riedel, Lena Kujahn og Charlotte Birkved genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater.

Ny formand i Tranemosegård

Siden 1995 har Dorthe Larsen stået i spidsen for bestyrelsen i Tranemosegård. Men på repræsentantskabsmødet gav hun stafetten videre til Lars Anker Jensen. Hendes engagement i beboerdemokratiet fortsætter dog, fortalte hun i sin tale til repræsentantskabet.

"Jeg har været så utrolig glad for at være her. Derfor slipper I heller ikke helt af med mig. Jeg forsvinder ikke fra jordens overflade, men jeg vil ikke blande mig i Tranemosegård, jeg kommer først med råd, hvis I beder mig om det," sagde hun med henvisning til, at hun fortsætter som formand i afdelingen Maglelund.

Dorthe Larsen har engageret sig i beboerdemokratiet i 46 år både på lokalt og nationalt plan. Hun har siddet i kreds 9 i BL, organisationen, sin egen afdeling og flere udvalg. På posten som formand sidder nu Lars Anker Jensen. Han bor selv i Moserne og har ind til nu siddet som næstformand i organisationen.

"Det lå bestemt ikke i kortene, dengang jeg flyttede til Moserne, men her står jeg – klar til at varetage den store opgave og det store ansvar,” lød det ydmygt fra den nyvalgte formand Lars Anker Jensen.

Bestyrelsen fik desuden et nyt medlem i form af Tim Resen, formand for afdelingen Tranevænget samt Karin Engraf, T13.