Landsbyggefonden har udviklet et nyt selvbetjeningsværktøj ’Beboerdata’, som gør det muligt for boligorganisationer at hente beboerstatistik, når der er behov for det.

Tidligere købte boligorganisationerne tallene hos Danmarks Statistik, men med det nye værktøj kan vi selv hente tallene gratis”
fortæller Sidsel Sakse Bennetsen fra Ledelsessekretariatet i BO-VESTs administration.

 

Få viden om jeres beboere

Tallene viser for eksempel fordelingen af beboere i forhold til alder, husstandstype, uddannelsesniveau og indkomst.

”Vi kan for eksempel bruge tallene i udarbejdelsen af både fysiske og boligsociale helhedsplaner. Afdelingsbestyrelserne kan bruge dem som baggrundsviden, når de planlægger aktiviteter, skal stemme om ændringer i huslejen eller ved større ændringer af boligområdet,” fortæller Sidsel, som trækker tallene til de boligafdelinger, som ønsker dem.

 

Nye tal på vej

Tabellerne vil blive opdateret årligt, når der foreligger nye tal fra Danmarks Statistik. Statistikkerne vil blive opdateret ved årsskiftet. Sidsel anbefaler derfor, at I venter med at bestille dem. I får information ud, når de nye tal er klar.

Hvis I ønsker en statistik, skal du sende en mail til Sidsel på ssb@bo-vest.dk. Husk at skrive jeres afdelings navn.